Grote opkomst bij binnenstadswandeling langs 'leegstand'

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2012 | Gewijzigd op: 05-04-2014
Het City Change Center, de Bewonersvereniging leefbare binnenstad [Blb] en de binnenstadsmakelaars hielden  donderdag 29 maart 2012 een wandeltocht langs tal van panden in de binnenstad. Doel was om bij de deelnemers creatieve ideeën op te roepen, óf om die leegstand opnieuw in te vullen, óf mogelijk ook ideeën waardoor die 'leegstand' een tijdelijke creatieve bestemming krijgt.

Zie ook artikel dd. 7 augustus 2011 'Leegstand in aanloopstraten valt mee'.


-Boven: Het welkom en de inleidingen door  beleidsadviseur Economische Zaken Jos Braakhuis en Willem van der  Velden [stedenbouwkundige] op de achterplaats van Nieuwstraat 24 [het kantoor van de Creatieve Piramide].
-Rechts boven: Toespraak door Jos Braakhuis. Rechts vooraan de stedenbouwkundige Willem van der Velden. Daarachter Jacky Goossens, mede-organisator namens de CCC en Maruja Gutierrez.
-Rechts: Leegstand in meteen al het eerste het beste pand.
Het aanpalende pand van de CCC op nrs. 20-22, de voormalige Bloedbank voorheen van de Godshuizen, maar door de ontwikkeling van het GZG-terrein in eigendom gekomen van Heijmans Vast Goed
.
foto's © paul kriele, 29 maart 2012

Er kwamen tegen elke verwachting in 120 deelnemers opdagen, die na een welkom en inleiding rond 12.30 uur olv een gids en een ambtenaar van de gemeente op stap gingen. De tocht leidde door de aanloopstraten en door de straten op  A1-locatie. 
Na afloop van de anderhalf  uur durende wandeling  werd er op Nieuwstraat 24 in groepen geëvalueerd en de ideeën vastgelegd.

In die binnenstad staan 60 panden [kantoren, horeca en winkels] van de 1.000 wat publieksgerichte panden heet, leeg, aldus Jos Braakhuis, beleidsadviseur EZ van de gemeente. In percentages van 4 naar -in november 2011- 6 % gestegen.

Ook de stedenbouwkundige Willem van der Velden was  zijdelings als adviseur en assistent-gids aanwezig. Beiden hielden een inleiding bij deze ontmoeting, die '... mensen samenbrengt,' sprak Jacky Goossen over de doelstelling van de Creatieve Piramide. Haar welkom voltrok zich - vanwege de grote opkomst -achter het kantoor van de CCC op Nieuwstraar 24. 'De CCC is bedoeld om verbindingen te leggen en samen allerlei dingen tot stand te brengen, 'zei Goossens. 'We hopen dat er veel initiatieven uit voortkomen.' 

Leegstand in de Hinthamerstraat:
onder meer
-Boven- op nr. 55 bij Van Leest platenzaak, vroeger Koesen sport
- Rechts boven bij schoenenzaak Divino op nr.45 en - -Rechts bij Cinderella op nummer 13.
Beiden schoenenzaken, wat bij de gids Renée Spermon de uitspraak ontlokte dat er op dat gebied in de stad veel concurrentie bestaat.....Hoeveel schoenenzaken zijn er niet  en hoeveel Kruitvatten.... ??

foto's © paul kriele, 29 maart 2012.
Spermon sprak over het inrichten van terrassen, zoals in de Hinthamerstraat. Terrassen verlevendigen de stad.  De uitbaters zijn wat de omvang betreft aan afmetingen gebonden. 
- Boven:: de Markt bij Hotel Central.
-Rechts: de Marktstraat  met ook
leegstand.

foto's © paul kriele, 29 maart 2012.
 
 
Na de Hinthamerstraat de Markt en de Marktstraat kwam het Loeffplein in beeld. ' Dat is foei lelijk,' zei Spermon zachtjes. 'Hier op de hoek met Achter de Tolbrug staat ook een enkele zaak leeg. Maar aan dat kantoorpand waar voorheen Van Lanschot kantoor hield, valt veel te verbeteren.

Inleidingen van stedenbouwkundige Willem van der Velden en Jos Braakhuis

'Het is een actueel thema 'Leegstand,' aldus Van der Velden. Maar je hebt dat nodig in een stad. Er zijn 'gaatjes' nodig om te kunnen schuiven met panden.
Jos Braakhuís:  'De gemeente geeft elke 4 jaar een binnenstadsmonitor uit die gerelateerd is aan de economie van de stad.
Binnen de wallen staan 60 panden [horeca, winkel of kantoor] leeg. Dat is normaal. In Den Bosch, is dat vergeleken bij andere grote steden zelfs laag. De laatste jaren schommelt dat tussen de 4-6 % van alle 1000 panden. Maar het is wel zo hoe minder leegstand des te beter,' sprak Braakhuis. 'De gemeente streeft er naar om als winkelstad in de top10 te komen.'

Koek Verlichting, een creatieve oplossing van leegstand
Op Koek Verlichting op Orthenstraat 6, verkoopt The Arts [Orthenstraat 59]  ook kunst en glaswerk. De riante zaak is tevens tot een galerie omgetoverd met kunst die voorheen niet geëxposeerd kon worden.
Eigenaar van The Arts, Hans Biesmeijer, heeft tegen erg gunstige afspraken, die ook nog eens erg flexibel zijn in te vullen [op elk moment] met Frank Koek een huurovereenkomst gesloten, die pas achteraf financieel zal worden afgerond.
Uiteraard vindt er een kruisbestuiving plaats van Koek naar The Arts en omgekeerd. 'Het biedt mij alleen maar voordelen,' aldus Biesmeijer.
Spermon: 'Beleggers denken vaak niet mee en willen zoveel mogelijk huur uit het pand halen. Het blijkt dat er ook relatief acceptabele huren bestaan'.

 
 
-Boven: Een creatieve oplossing is de kunstzinnige invulling van Koek Verlichting door The Arts. Deze zaak in posters kaarten en ander kunstartikelen, heeft een vestiging even verderop op Orthenstraat 59.
Eigenaar Hans Biesmeijer vindt het so wie so belangrijk dat de straat weinig leegstand kent.
Met Frank Koek loopt de afspraak van het huren van het winkelpand zo lang als er nog geen kandidaat op de proppen komt.Huurbetaling doe ik pas achteraf.
Die basis is voor Biesmeijer helemaal geen bezwaar. Voordeel is dat ik zo dichtbij zit
.'
-Links: De De Gruyterpassage, een moeilijke straat om doorheen te komen, vindt Spermon. 

Bij het passeren van de parkeergarage in de De Gruyterpassage [met leegstand] zei Spermon, dat  '....deze garage een goed voorbeeld is van de wensen en belangen van de Blb naar parkeerplekken voor binnenstadbewoners.'


foto's © paul kriele,  29 maart 2012.
.
   
  Links boven: De Visstraat met een leeg winkeltje op nr. 8 voorheen 'De Bossche Sigaar' van Van Disseldorp.Het pand is van John van Deursen.
-Boven:  Ook de Kruisstraat kent enige lege winkelpanden.
-Links: De Pensmarkt, waar Spermon de mogelijkheid nog eens noemde van bewoning boven winkelpanden. 'Soms is het zelfs economisch aantrekkeljk iets van de winkel af te staan voor een opgang
.. '.

foto's © paul kriele, 29 maart 2012.

De Vughterstraat een straat met veel leegstand en op het eind een hele tijd niks en dan ineens die rare brug Ponte Pallazo ofwel een brug van niks naar nergens...
   
  -Boven: De komst van Albert Heijn naar de Vughterstraat ziet de Blb als een welkome trekker. 'Maar er moeten wel goede afspraken volgen over het verkeer, de busdienst en het laden en lossen,' aldus de voorzitter van de Blb.
-Links: Een favoriete winkel van Spermon is Lande Rijk. Boer Gon Disch staat daar op de etalageruit.

foto's © paul kriele, 29 maart 2012.
   
-Rechts: Een plakkaat met 'TE HUUR' op de winkelruit. Leegstand bij de voormalig audio-en videozaak op Vughterstraat 87.
-Boven: Breedvoerig, welbespraakt en als een agent loodst  Spermon - tegen het verkeer in - de groep door Bossche winkelstraten.

foto's © paul kriele, 29 maart 2012.
 


-Boven: De verlichtingswinkel van Van de Louw op[ Vughterstraat 224] Op nr. 222 brandde in december  2011 de bovenetage uit.
-Rechts boven: In de Vughterstraat passeren juist twee groepen 'Leegstand' elkaar.
-Rechts: Nieuwbouw en renovatie in het Kruisbroedershof. Op de plek van de vroegere bananen opslag van Van Hoekel heeft eigenaar/aannnemer Drijvers het pand van Fedde Vennix gerenoveerd en er naast een nieuw appartement gebouwd.
St.Jorisstraat met leegstand van de inmiddels naar de Vughterstraat verhuisde lijstenmakerij Boselie en veilinghal van Korst/Vander Hoeff, vroeger garage Lathouwers.

foto's © paul kriele, 29 maart 2012.
Waar Spermon bij de parkeergarage in de De Gruyterpassage nog sprak over een prachtige uitkomst voor binnenstadsbewoners, attendeerde zij in de St.Jorisstraat voor de leegstaande lijstenmakerij van Boselie annex veilinghalKorrt/Van der Hoeff haar toehoorders op de trage realisatie van een gymzaal voor de binnenstadsscholen in deze  oude garage.
Waarop fotograaf  Marc Bolsius haar onder haar neus wreef waarom dan  hiervan geen parkeergarage te maken.. ?

Na afloop werden in het kantoor van de CCC op Nieuwstraat 24 de ervaringen en de ideeën doorgesproken en geïnventariseerd. De uitslag daarvan  komt later  nog aan bod.
Een werkgroep gaat dit resultaat met de gemeente, makelaars en eigenaren van panden bespreken.Terug naar boven