Oprichting en bootreis met platform voor toekomst van de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2007 | Gewijzigd op: 25-06-2012
Het City Change Center organiseert op 28 november 2007 een bijzondere bootsessie waar creatieve ideeën over de ontwikkeling van de stad, met name het kanaal en de nabijgelegen omgeving, boven [moeten] komen borrelen. Om dat meer te structureren wordt een platform opgericht.
In dat platform zijn de disciplines uit culturele leven, de welzijnssector en het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Het platform gaat middels betrokkenheid van Bossche burgers, ondernemers en cultureel/maatschappelijke instellingen de stad te sturen en begeleiden bij haar creatieve groei en innovatie. 

In mei 2007 was er de eerste –door de gemeente belegde -bijeenkomst over de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Het was de aanzet [kick-off] ideeën daarover te gaan ontwikkelen en te gaan vastleggen [boek]. Dat boek zou in december 2007 verschijnen onder auspiciën van het City Change Center. 

De sessie van met het denktankplatform begint in de Talent Factory en eindigt met een boottocht richting Ertveldplas.


Bootreis met ideeën na tekening convenant City Change Center , 28 november 2007.

Nadat op woensdagavond 28 november 2007 in de Talent Factory het convenant om ‘… veranderingsprocessen in de stad te stimuleren’, het zgn. City Change Center was ondertekend ging het gezelschap van ruim 300 betrokken Bosschenaren, onder wie zowel burgers [kunstenaars en schrijvers], als deputaties van een van de 16 partners [bedrijven, architectenbureaus, wooncorporaties en cultureel-maatschappelijke instellingen] de boot in. Daar richtten men zich op, zoals wethouder Rodney Weterings het in zijn toespraak zei, stadsveranderingen, wat volgens hem ook kan betekenen de systematische ontregeling van het stadsbestuur. Heijmans en de gemeente[-ambtenaren] waren bij dit door CCC en JANUS opgezet onderdeel van de Creatieve Piramide nadrukkelijk vertegenwoordigd. Voor Kees Schipper van Heijmans betekent die deelname onder meer een vorm van maatschappelijk ondernemen. 

-Boven: Edwin Smolders van De Twee Snoeken, die gasten uitnodigt om plaats te nemen in de biechtstoel.
-Rechts boven: een volle -circa 300 belangstellenden- Talent Factory, voor een bijeenkomst van City Change Center in oprichting. De CCC is  een onderdeel van de Creatieve Piramide dat mede door JANUS werd opgezet. 
-Rechts: Aart Wijnen, initiatiefnemer van de CCCals de Creatieve Piramide vwb de invulling van de Zuid-Willemsvaart in de stad, Aart Wijnen van architectenbureau De Twee Snoeken. In een van de voorgaande bijeenkomsten werd bijv. naar initiatieven gevraagd voor dat deel van de Zuid-Willemsvaart dat na de omlegging vrij komt. 

foto's © gerard monté, 28 november 2007.


De drie boten van reder Wolthuis en zijn mensen voeren tussen de Ertveldplas en Sluis O, terwijl het er borrelde van bouwkundige, verkeerstechnische en meer op amusement en toerisme gerichte zaken. Die waren gericht op de kanaalzone die vrijkomt nan sloop van het GZG.

De inbreng werd geleid door kapiteins en matrozen, die herkenbare Heijmanstrekjes vertoonden. Uit serieuze en soms meer ludieke discussies kwamen tal van ideeën boven: van hoogbouw tot een ecologische zone, veel zaken [tennisbanen en terrassen] aan op en onder het water, behoud erfgoed, veel beeldende kunst, herstel stadsmuur [bij Sluis O] en een multicultureel centrum [GZG-locatie] annex ‘Universiteit O’. Omdat de architectenbureaus zich goed hadden afgevaardigd haalde de hypo moderne architectuur het van de ’kleinschalige’ bouw.

Na afloop was er nog een borrel-met- nazit waarin oud-gedeputeerde en oud-burgemeester Joep Baartmans, zichzelf als onafhankelijk voorzitter van het nieuwe CCC voorstelde en de overige bestuursleden. Baartmans toonde haar onafhankelijkheid én haar kritische opstelling door in een spraakwaterval ook even de ongelukkige naamskeuze van City Change Center in The Talent Factory aan te roeren. Al met al hoopte ook zij dat veel Bosschenaren gaan meedenken met de ontwikkeling van de stad.-Links boven: Het beeldmerk van de Creatieve Piramide met een silhouet waarop piramides en de Sint Jan herkenbaar zijn. -Links: Kees Schipper van Heijmans die zitting neemt in het bestuur van de stichting CCC waarvan oud-gedeputeerde en oud-burgemeester Joep Baartmans onafhankelijk voorzitter is. -Rechts boven: De logo's van de 16 partners waaronder bedrijven, gemeente, woningcorporaties, cultureel getinte en maatschappelijke instellingen
.
 
foto's © gerard monté, 28 november 2007.

 

De 16 partners ondertekenden aan het begin van de bijeenkomst op woensdag 28 november 2007 een convenant die de samenwerking van hen bekrachtigd waaronder deze partners zich verbinden om een bijdrage te leveren aan de stadsontwikkeling . -Boven: Wethouder van cultuur Rodney Weterings tekende als een van de eersten.  
-Rechts boven: Het door 16 partners getekend convenant.

-Rechts wethouder Geert Snijders, die bij alle ontwikkelingen de mens centraal plaatst. 'De mens, die los staat van conventies, weet te fantaseren en relaties kan aanknopen tussen oud en nieuw.' Snijders zette de geestelijke vader van dit alles, Aart Wijnen, terecht even op een voetstuk: 'de onvermoeibare, beijveraar en creatieveling'
.
 

foto's © gerard monté, 28 november 2007. 

-Links boven: De organisatrice Nicole Segers neemt de instructies voor de elftallen door met Laurens Maaijwee en Marij-Ellen Bakker-Smits van Heijmans
-Boven: Aart Wijnen met de wethouders Snijders en Weterings 
bij het convenant waarin de partners zich binden bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad.

 
Boven: Basta met o.a. Wieke Wijnen] en de jongeren van Basta. Enkele Marokkaanse jongeren zaten in een elftal om hun mening over de toekomst van de stad kenbaar te kunnen maken.
-Rechts: afvaardiging van de ouderen.

.
-Onder: De drie boten van Wolthuis waarmee de gasten tussen Sluis O en de Ertveldplas voeren terwijl ideeën over diverse aspecten van de stad werden gelanceerd.
-Midden: door een groot aantal teams die -rechts- gestuurd werden door kapiteins en matrozen.foto's © gerard monté, 28 november 2007.

 

 
-Hierboven links team met o.a. Dorette Sturm, Henk Langenhuijsen en wethouder Rodney Weterings.
-Rechts Het team van kunsrtenaars.
-Rechts: Met groene [ goede], rode [slechte] en blauwe [het beste idee] -kaarten kon men een kwalificatie aangeven voor een idee. Rechts: de stuurman van de boot Zoete Lieve Gerritje.
 
foto's © gerard monté, 28 november 2007.
 
Terug naar boven