Publiek mag stemmen uit twee ontwerpen voor nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-05-2015 | Gewijzigd op: 22-05-2015
Na een presentatie in TheateradParade op donderdagavond 21 mei 2015, waar tegen de 300 belangstellenden op af waren gekomen, mag het publiek, of via een formulier of via de site met een Digidcode stemmen voor het ontwerp van Ector Hoogstad architecten Rotterdam, dat gepresenteerd werd door directeur Joost Ector uit Eindhoven, of voor het ontwerp van Ben van Berkel van UNstudio uit Amsterdam.

*Stemming  via de site van de  gemeente
Een handdruk na afloop van de presentaties van de twee architecten Joost Ector van Ector Hoogstad Rotterdam architecten [l.] en rechts van Ben van Berkel van UNStudio uit Amsterdam.

foto © paul kriele, 21 mei 2015.

In een compact programma waarin wethouder Huib van Olden en theaterdirecteur Harry Vermeulen even aan het woord kwamen, namen Joost Ector en Ben van Berkel het grootste aandeel in van het programma dat eindigde met de onthulling van hun maquette. Daarvoor hadden al allerlei beelden compleet met een toelichting van de betreffende architect over het exterieur en interieur van het nieuwe Bossche theater aan de Parade, op een groot scherm in de overvolle Pleinzaal de revue gepasseerd.

De keuze voor het publiek lijkt niet gemakkelijk omdat in technisch opzicht en logistiek beide ontwerpen elkaar wel raken Maar dat van Joost Ector is statig maar erg transparant. Dat van UNStudio is een samensmelting van blokken die knap in elkaar vallen. En iets minder transparant naar de Parade. Ectors ontwerp  straalt veel licht uit en heeft ook open [naar de Parade] foyers, evenals dat van UNStudio dat modern gelaagd is en waarvan de buitenwanden uit diverse gekleurd natuursteen bestaat, soms met twinkelend 'goud'..
Beiden hebben ook een slimme ondergrondse bevoorrading bedacht, zodat noch verkeer noch het publiek last heeft van de vrachtwagens. Hiermee blijft de bouw binnen maximale bouwhoogte van 25 m  van het dak van het theater. Dat is een van de voorwaarden die de architecten zijn opgelegd. Het meest duidelijk komt dat  5 meter ondergrondse aspect bij Ector Hoogstad tot uiting, wanneer het publiek, via een geleidelijk aflopende vloer, de theaterzaal binnenloopt.
De zaal van Ector Hoogstad lijkt compacter dan die van UNStudio waar een nogal hoog balkon in oprijst. Zo lijkt tenminste op de foto’s. Beiden hebben veel aandacht besteed aan de akoestiek omdat er flexibiliteit in gebruik moet kunnen zijn tussen de Paradezaal, nu Pleinzaal voor 400 plaatsen en de grote zaal voor 950 plaatsen.

Ook de foyers zijn veel royaler. In combinat e met de Pleinzaal [ook wel de Paradezaal genoemd] ontstaat met de foyer een grote feestzaal [met carnaval bijvoorbeeld].
Bij UNStudio is die bouwkolom verticaal ingedeeld zodat je van elke foyer uit een doorkijk hebt.   In beide ontwerpen geven de foyers waar een theatercafé onderdeel van uitmaakt, uitkijk op de Parade/de stad. UNStudio rust zijn theater uit met een dakterras aan de stadszijde.
Geen van beide ontwerpen overschrijdt de 25 m hoogte van de toneeltoren, maar wel wordt in de hoger gelegen etages de rooilijn bij UNstudio overschreden.
De maquette van UN Studio.
De maquette van Ector Hoogstad architecten.

Een mooi detail was dat beiden architecten toegaven elkaars ontwerp, tot op het moment van presentatie, niet te hebben gezien. Joost Ector en Ben van Berkel gedroegen zich erg vriendelijk en sympatiek naar elkaars uitleg.

Stemming
De ontwerpkeuze voor een van de twee ontwerpen volgt uit een deel van 50 %. Dat komt van belangenverenigingen, horeca, omwonenden, gehandicaptenplatform en partners van het plan.
De andere 50 % komt van het Bossche publiek. Al twaalfjarigen mogen stemmen, zegt VanOlden met nadruk. Dat kan voor niet computerfanaten via een speciaal formulier of via de site www.s-hertogenbosch.nl/theater
mbv de Digidcode.

Theaterdirecteur Harry Vermeulen, die na de sloop in 2016 twee jaar zonder theater aan de Parade komt te zitten, zal zich met een accommodatie op diverse locaties én geen tijdelijk theater moeten behelpen, zo gaf wethouder Huib van Olden aan.
Vermeulen: ‘Het word eindelijk na een lange papieren discussie tastbaar. Alles zal veranderen: de zaal de foyers de techniek, de kantoren op andere plaatsen [bij UNStudio de faciliteiten aan de achterzijde] noem maar op. Ik word er blij van.’
In augustus 2015 maakt de gemeente het winnend ontwerp bekend. Daarna,in 2016, zal de gemeenteraad het geld [€ 60 miljoen] voor de bouw beschikbaar moeten stellen. Na carnaval 2017 zou d ebouw kunenbeginnen,
Foto
Joost Ector van Ector Hoogstad architecten, 42 jaar maakte o.a. het muziektheater in Enschede en het metaforum van het hoofdgebouw van de TU Eindhoven. Ector wil een op de Parade waar de bomen blijven staan, de huiskamer voor de stad creëren van en voor de Bosschenaren, een theater waar alle soorten van cultuur en het verenigingsleven samenkomt. Dat gebouw met een open onderkant richting Parade, gaat zich met die buitenspeelplaats verbinden.
Ector Hoogstad architecten:
Boven links: De grote zaal en rechts het front van het theater op de Parade. Rechts foyer met theatercafé.
UN Studio: boven café en foyer. Rechts het front
van het nieuwe theater. Rechts de grote  zaal.
 

Ontwerp van UNStudio van Ben van Berkel
Van Berkel, die wat minder soepel zijn vejhaal deed dan Ector, begon mee te delen dat dit zijn eerste keer was dat hij een eigen ontwerp op deze  publieke manier kwam toelichten 'Ik wil zoveel mogelijk vertellen, maar dat haal ik niet in 15 minuten....,'
'Voor mij is het interessant te werken met de geschiedenis van de stad.
Van Berkel die o.a. de Erasmusbrug ontwierp zag daar in de energie in uitgebeeld van de Rotterdamse havenkranen. De Parade is misschien een van de mooiste pleinen van ’t land. Ik wil de kwaliteit van de Parade vertalen als theaterplek. Het gebouw moet een feestelijkheid uitstralen. Het theatercafé is verbonden met het terras naar het plein. De verdiepingen zijn transparant met telkens een uitzicht vanuit de foyers op het plein en de stad.
Het gebruik dient flexibel te zijn, zowel commercieel als voor de stad/gemeente als theater en voor carnaval en voor een gebruik overdag. Maar in akoestisch opzicht mogen ze elkaar niet verstoren. Die geluidsarme techniek speelt bij de voorwaarden een doorslaggevende rol. Dat zegt ook Joost Ector.

-Links Meike de Jong die de avond presenteerde, in gesprek met theaterdirecteur Harry Vermeulen.
-Links boven: Harry Vermeulen in gesprek met Ben van Berkel van UNStudio.
-Boven: vlnr architect Joost Ector van Ector Hoogstad Architecten, wethouder Huib van Olden en architect Ben van Berkel van UNStudio.

foto's © paul kriele, 21 mei 2015.

Vragenrondje
-Jes van Rixtel vroeg juist naar die verstoring binnen het gebouw.  Ben van Berkel benadrukte dat niet alleen de akoestiek belangrijk is maar ook de compartimalisatie. Het gebouw moet flexibel bruikbaar zijn.
Vandaar ook dat in de Pleinzaal de tribunes en het toneel mobiel zijn.
-Cor Passchier [architect] was benieuwd of de kostenberekening paste in wat de gemeenteraad heeft bepaald. 'Inderdaad,' aldus wethouder Huib van Olden.
–Iemand   vroeg of zijn kunstknie ook in de zaal genoeg ruimte kreeg? 'Er is,' zei Joost Ector, zelfs een extra rij 11 ingedeeld voor mensen met lange benen. Maar ook is aan de juiste zichtlijnen naar het toneel gedacht,' zeiden beiden.
--Of de bomen weg kunnen? 'Die blijven,' aldus beide architecten,' tenzij de Bosschenaren stemmen dat ze weg moeten.. ..
Ze bepalen het karakter van het plein.'
-Of op het dak de airconditioning en de zonnepanelen zichtbaar worden blijven. 'Nee dat is allemaal weggewerkt,' zeiden beiden.
-Een achterbuurman was bang dat hij met een lelijke achterkant te maken zou krijgen. Die ziet er -in –steen- net zo uit als de voorkant, maar er mogen -vanwege de privacy- geen vensters in komen.
-Bij de bouw zullen trillingen van boren worden voorkomen. Ook de angst dat er scheuren zouden ontstaan of waterstroomverstoringen werden door wethouder Huib van Olden weggewuifd.
-Beiden ontwerpen hebben de voorziening van in de kelder [via een platform en een draaischijf [Ector]  zakkende vrachtwagens en weer een soepel wegrijden uit de kelder via de taxistrook op de Parade.
-Frits Bekker oud theaterdirecteur, was bang voor herrie van het publiek [hakken] in de foyers De architecten zeiden dat zij wat dit betreft aan hoge eisen waren gebonden. Van Berkel: ‘Er zit een buffer tussen de zalen. Wij doen daar alles aan.’
‘Er is een uitgebreid pakket aan maatregelen,’ aldus Joost Ector…
-Guus Paanakker vindt dat de bouw niet past bij een historische binnenstad. Daarop kreeg hij via gehoon een tegenwerping van het publiek te horen..
-Cees van Aalst vond het plan van Ector wat te massief, maar plan 2 van UN Studio was meer luchtig. Plan 2 sluit beter aan op de omgeving. Joost Ector zegt: ‘We kozen voor een eenvoudige hoge massa.’
Van Berkel: ‘We hebben met de volumes gespeeld.’
-Cor Passchier zegt dat het theater 3 meter opschuift richting Parade.’Dat is alleen voor wat betreft de hoger gelegen etages,’ aldus Van Berkel [UN].
Joost Ector: 'Het zijn wedstrijdmaten. We hebben geen ambitie om tegen het Parade beeld uit te springen.
Beiden vinden dat de akoestiek het grote probleem was. 'Maar ook het meest belangrijke,' aldus Van Berkel UN Studio.
'Je hebt met veel randvoorwaarden te maken.'
’Het was niet gemakkelijk anders zou iedereen het wel kunnen,’ zei Joost Ector. 'De druk van het programma was erg hoog.’
-Rob van den Bosch: Achterhaald en weinig zinvol was de opmerking van Rob van den Bosch,bekend als briefschrijver in 'de krant',. De start was wel leuk en terecht: Ik heb indertijd op de partij van Huib van Olden [CDA] gestemd, maar haar keuze is intussen omgezwaaid. Zijn voorstel was het theater op de locatie KPN [Prins Bernhardstraat] te bouwen..Nu is het de Parade geworden..! Ik wil een derde mogelijkheid bij de stemming invoegen. Schrap dit ontwerp  Knap dit theater voor 5 jaar op en start voorafgaand aan  de volgende verkiezingen een nieuwe stadsdiscussie.. Dat voorstel wekte enerzijders gelach op maar er viel in de zaal ook een afwijzende stemming te horen.

Aan het slot van de presentaties gaven beiden op uitnodiging van presentatrice Meike de Jong elkaar een hand en lieten hun maquette aan het ongeduldige publiek zien.


Terug naar boven