Ontwerp theater UNStudio is winnaar/door gemeente bevestigd...

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-07-2015 | Gewijzigd op: 03-07-2015
Bericht van vrijdagnamiddag: Gemeente bevestigt eerder uitslag theaterkeuze
De gemeente bevestigt dat UNStudio de winnaar is van de ontwerpen ingediend voor een nieuw theater aan de Parade. In een persbericht voegt zij daar aan toe: 
Het college heeft, conform de aanbestedingsprocedure, op 24 juni onder geheimhouding deze uitslag overgenomen. Beide architecten zijn hierover op 24 juni geïnformeerd. Vanaf dat moment is de zogenaamde Alcateltermijn van 20 dagen gaan lopen. In deze periode kan door de architecten bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag. We willen graag benadrukken dat de uitslag nog niet geldig is. De uitslag is pas definitief als beide architecten geen bezwaar hebben gemaakt. Dan presteren we de uitslag op 17 juli op onze website.

Bericht van hedenmorgen vrijdag 3 juli 2015 UNStudio winnaar
Uit beide enquetes, zowel die van de klankbordgroep als die van de steekproef plus vrije stemmers, is met 57% tegen 43 % het ontwerp van Ben van Berkel van UNStudio de winnaar geworden voor de bouw van een nieuw theater.
Dat meldt het Brabants Dagblad dat beslag wist te leggen op de geheime stukken.

Onder de ontwerpen: links van Joost Ector [Hoogstad] en rechtsonder van Ben van Berkel van UNStudio. Beiden schudden elkaar op 21 mei j.l.,  toen nog onwetend van de uitslag, de hand.

-Rechter foto : Rechts Joost Hector en links Ben vanBerkel.


foto © paul kriele,  21 mei 2015.

Fragment uit artikel dd. 21 mei 2015 na de presentatie van de beide ontwerpen in TheateradParade.
[Zie  voor volldig artikel: Publiek mag stemmen voor nieuw theaterontwerp ]

De keuze voor het publiek lijkt niet gemakkelijk omdat in technisch opzicht en logistiek beide ontwerpen elkaar wel raken Maar dat van Joost Ector is statig maar erg transparant. Dat van UNStudio is een samensmelting van blokken die knap in elkaar vallen. En iets minder transparant naar de Parade. Ectors ontwerp straalt veel licht uit en heeft ook open [naar de Parade] foyers, evenals dat van UNStudio dat modern gelaagd is en waarvan de buitenwanden uit diverse gekleurd natuursteen bestaat, soms met twinkelend 'goud'..
Beiden hebben ook een slimme ondergrondse bevoorrading bedacht, zodat noch verkeer noch het publiek last heeft van de vrachtwagens. Hiermee blijft de bouw binnen maximale bouwhoogte van 25 m van het dak van het theater. Dat is een van de voorwaarden die de architecten zijn opgelegd. Het meest duidelijk komt dat 5 meter ondergrondse aspect bij Ector Hoogstad tot uiting, wanneer het publiek, via een geleidelijk aflopende vloer, de theaterzaal binnenloopt.
De zaal van Ector Hoogstad lijkt compacter dan die van UNStudio waar een nogal hoog balkon in oprijst. Zo lijkt tenminste op de foto’s. Beiden hebben veel aandacht besteed aan de akoestiek omdat er flexibiliteit in gebruik moet kunnen zijn tussen de Paradezaal, nu Pleinzaal voor 400 plaatsen en de grote zaal voor 950 plaatsen.

Ook de foyers zijn veel royaler. In combinat e met de Pleinzaal [ook wel de Paradezaal genoemd] ontstaat met de foyer een grote feestzaal [met carnaval bijvoorbeeld].
Bij UNStudio is die bouwkolom verticaal ingedeeld zodat je van elke foyer uit een doorkijk hebt. In beide ontwerpen geven de foyers waar een theatercafé onderdeel van uitmaakt, uitkijk op de Parade/de stad. UNStudio rust zijn theater uit met een dakterras aan de stadszijde.
Geen van beide ontwerpen overschrijdt de 25 m hoogte van de toneeltoren, maar wel wordt in de hoger gelegen etages de rooilijn bij UNstudio overschreden.

Terug naar boven