Geen herhaling drama rond nieuwe Schouwburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-02-2009 | Gewijzigd op: 08-02-2009
Een van de eerste ontwerpen voor het nieuwe Casino [van de Sociëteit] uit 1933, waarvan een volgend daarop gelijkend ontwerp in 1935  aan de Parade werd gerealiseerd.
Deze schouwburg Casino ging op 18 mei 1966 over naar de Gemeente.

Tekening © architect C. Brück uit Arnhem.

De gemeente staat aan de vooravond van de grote ingreep van een nieuw theatergebouw, in plaats van het TheateradParade nu functioneert. Er lopen nog twee gedachten: een grote theater/concertzaal in de binnenstad op de huidige plek aan de Parade. De idee van een musical/amusementshal aan de rand daarvan, is uit beeld aldus Wethouder Weterings. De behoefte aan een concertzaal aan de Parade lijkt even sterk, als die aan een grote amusementshal à la Joop van den Ende.

Dat het huidige gebouw TheateradParade verdwijnt is bijna zeker, vanwege de onbevredigende functie, zowel als concertzaal als amusementsgebouw voor groot publiek. Dat betekent zondermeer dat er in de tijd van nieuwbouw in 2014-2015 een tijdelijke oplossing moet komen. Maar de gemeente wil het drama voorkomen dat Den Bosch 2-3 jaar zonder amusementstheater komt te zitten. In 1975-1976 vonden grote concerten in het Provinciehuis plaats en kleinere in bijv. het toenmalige Jeroen Boschhuis, nu Muzerije.
Maar het ergste was dat door contractbreuk met de Vereniging Sociëteit Casino, de grote gebruiker van het toenmalige Casino, met haar toneelvoorstellingen, concerten en cabarets, honderden liefhebbers van theater twee jaar lang naar Tilburg verkasten.
Nieuw Casino in 1976
In de aanloop, die al in de jaren zestig ! was begonnen, werd er lang getreuzeld rond eerst – het goedkoper - opknappen van het Casino, in welk traject ook nog eens architect Fledderus overleed. Daarop volgde nog een moeizame keuze tussen een 15 miljoen guldens kostende nieuwbouw, of een goedkopere variant van elf miljoen.
. … De raad koost toch voor de en goedkopere variant van -intussen bijna 13 miljoen guldens

Toen eenmaal het nieuwe Casino, dat als compromis een elders afgekeken multifunctioneel theater werd: noch een concertzaal noch een musicalhal. Na de opening in oktober 1976, barste de kritiek los over de tot ruim 16 miljoen opgelopen bouwkosten, de steile balkons, de slechte akoestiek, die in een daaropvolgende fase werd verbeterd, en de eenheidsprijs voor alle plaatsen. Ook bleven gemeente en Sociëteit bekvechten over de zaalhuur en de verplichte afname van 23 voorstellingen per jaar.
Maar bemiddelaar Hein Bergé en Gé Rovers wensten geen uitstapjes meer naar Tilburg en stelden dat de sociëteit verbonden is en blijft met Den Bosch.

Nog dit jaar valt -na een discussie - de beslissing. Welke aanpak er ook komt voor het Bossche theater/concertleven en voor het meer populaire amusement op gebied van popconcerten en musicals, de grote vraag over de grootte van dat project staat wederom centraal.Terug naar boven