Voorjaar 2016 start procedure naar keuze aannemer nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2015 | Gewijzigd op: 27-11-2015
Komend voorjaar 2016 presenteert de door het publiek gekozen architect Ben van Berkel van UNStudio* zijn verder uitgewerkt  plan voor de bouw van een nieuw theater aan de Parade.  De volgende stap is de openbare aanbesteding en het kiezen van een consortium [groep van bouwers]. Van de inschrijvingen op het project kiest de gemeente vijf partijen, waaruit door B&W, aan de hand van diverse criteria  een consortium wordt gekozen. Dat traject duurt het hele jaar 2016. In een persbericht zegt B&W dat  '...in het eerste kwartaal van 2017 duidelijk is wie uiteindelijk  het nieuwe theater gaat bouwen'.
In de aanloop naar een nieuw theater aan de Parade heeft de gemeente 'een plan van aanpak' opgesteld. Daar komen deze momenten en trajecten in voor.  Dat bevat ondermeer: begin 2017 vaststellen van het bestemmingsplan omdat er een gewijzigde invulling op die plek komt. In het derde kwartaal van 2017 start sloop huidige theater. Het slooptraject zal ongeveer krap een jaar gaan duren. Aansluitend volgt de nieuwbouw.  De verwachting is dat eind 2020 de nieuwbouw klaar is.

Ben van Berkel van UNStudio,
het bureau dat de
keuze voor een architect won
.

foto © paul kriele, 21 mei 2015.

*zie bericht Publiek  kiest voor ontwerp van UNStudio op 3 juli 2015.