Roep om opknappen TheateradParade ipv nieuwbouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-03-2016 | Gewijzigd op: 04-03-2016
Een team van Bossche hotemetoten  olv  oud-rector Theo Hoogbergen, historicus, communicatiedeskundige  en voormalig politicus Frans van Gaal, hoogleraar en  oud-politicus Antoine Jacobs, oud Heijmans-man en oud- VVD wethouder Guus Paanakker, Harry van den Berselaar en milieudeskundige en oud -politicus Paul Masselink zijn een actie begonnen om het TheateradParade op te knappen ipv nieuwbouw. Dit theater is groot genoeg en de akoestiek is prima, zegt het comité.

Na een gelopen traject waarin deskundigen hebben geadviseerd en daarne een besluit werd genomen door de eigen vertegenwoordigers in de raad voor een nieuw te bouwen theater op de Parade, wordt de klok nu teruggedraaid.
L'histoire se repête,  want ook in de beginjaren 70  van de vorige eeuw, in de aanloop naar een nieuw Casino [het oude dateerde van 1935],  gebeurt er wederom hetzelfde. 'Verbouwen en opknappen is goedkoper dan nieuwbouw',  heette dat toen.
Nu wil men geld sparen ten behoeve van culturele initiatieven en projecten.

Voor een volledige geschiedenis van de Sociëteit Casino naar  nieuwe theaters
op de Parade van 1935 én die van 1976  zie artikel Vereniging Sociëteit Casino.
Fragment 
Hieruit is het fragment genomen waarin het accent ligt op de politieke verwikkelingen rondom de  diverse plannen tot verbouw, renovatie en nieuwbouw langskomen.  Zie onderaan dit artikel. Als bron is het boek van Jaques Luijckx hiervoor genomen: 'Theater in drie eeuwen'.

Eerste Bossche theater.

-Links: Het sociëteitsgebouw Casino
op de Papenhulst
1828-1935.
-Rechts: Het nieuwe Casino [tevens sociëteit]
op de Parade in 1935 van architect C. Bruck.


Het protestcomité houdt op 9 mei a.s. een debatavond met wethouder Huib van Olden.
Hun motto is: 'Geen sloop, maar behoud van cultuur', ofwel geef het geld uit aan initiatieven in de culturele sector. De groep neemt de procedure van een aanpassing van het bestemmingsplan aan om alsnog een protest in te dienen. Over dat ontwerp bestemmingsplan  volgt deze maand een openbare bijeenkomst. -Rechts: Het huidige theater
van 1976 van oorspronkelijk architect Fledderus
die lopende de plannen overleed
en opgevolgd werd door  Ben Kraaijvanger jr
.

Het oude Casnino werd in 1973/1974 gesloopt .
Nieuwbouw kostte in1974-1976 17 miljoen gulden.

-Onder: Het toekomstige theater
van UNStudio met architect Ben van Berkel
.

foto © paul kriele,  23 januari 2013.Fragment
Deel II: opweg naar een nieuwe schouwburg
Bron: 'Theater in drie eeuwen'  van Jacques Luyckx.

Het uit 1935 daterende Casino aan de Parade bleek na 35 jaar verouderd. Er vertoonden zich steeds meer mankementen, ook de toneelvoorzieningen bleken achterhaald en voldeden technisch gezien niet meer.
De behoefte groeide aan een wat riantere outillage voor de artiesten. De klassieke inrichting maakte het onmogelijk tegelijkertijd en onhoorbaar voor elkaar voorstellingen voor traditioneel toneel en muziek, naast meer eigentijds theater te houden.
En zo waren er wel meer factoren op te noemen die ten nadele van het aan de buitenkant degelijk ogende gebouw uitviel. Een schouwburg die toch hier en daar blijvende schade van de oorlog had opgelopen.
Verkoop
Als onderliggend maar cruciaal feit staat in 1965 de verkoop door de Vereniging Sociëteit Casino van haar schouwbrug aan de gemeente voorHfl. 3,4 miljoen gulden.
Bij die transactie hoort de contractueel vastgelegde toezegging dat de Sociëteit jaarlijks 23 voorstellingen afneemt tegen een economische huurprijs voor de grote zaal, een afspraak die voor twintig jaar werd aangegaan.
De twee kapiteins Odems [aanvankelijk nog als filmexploitant, vervolgens directie-assistent en kort na Van Gents aantreden benoemd tot bedrijfsleider] en Van Gent [benoemd in juni1967] hebben in de aanloop naar nieuwbouw heel wat zitten bakkeleien en gediscussieerd. Van Gent voelde zich aan Odems ‘complementair qua interesses en capaciteiten’ .

Vervolg nieuwbouw
Er liepen twee sporen: een plan tot restaureren [verbouwen] en een renovatieplan.
Een aanvankelijk beoogd herstelplan, opgesteld door de stadsarchitect Piet Keulemans, begon in kosten steeds maar hoger uit te vallen en kwam uiteindelijk op Hfl. 7 miljoen gulden uit. Volgens de lezing van Luc van Gent is het plan van Keulemans, dat door een overdaad aan besprekingen steeds minder actueel raakte, door burgemeester Lambooij afgewezen.

Markanten feiten spelen in die geschiedenis ook nog een rol: de gasontploffing van het Concertgebouw in 1965 en het afstoten van Cinema Royal. Incidenten die de roep om nieuwbouw van het Casino bevorderden.

Het politiek plaatje zag er als volgt uit :
Voor restauratie waren : Bosch Belang(Neefs) en Knillis (Antoine Jacobs) voor een verbouwingsplan door stadsarchitect Keulemans : KVP die een meerderheid in de raad had olv Geert Verkuylen) en de AR.
Voor nieuwbouw pleiten PvdA ( Bram Stemerdink), PPR (Willems), D66 (Anton Becker).
De VVD bleef op de vlakte.

Het eerste programma van eisen kwam van wethouder Geert Verkuylen [1968-1970 eerste wethouderschap] tbv ‘een volledige renovatie’.
In 1967 stelde schouwbdirecteur Luc van Gent het ‘ideale plan’ voor dat een totale verbouwing vanHfl. 11 miljoen gulde inhield in plaats vande eerder voorziene Hfl. 7 miljoen.
Rond de nieuwbouw van het uit 1935 daterende Casino speelden nog wat verwikkelingen: eerst heeft de Rotterdamse architect Fledderus een bouwplan uitgewerkt. Fledderus nam dit op zich maar de man overleed vroegtijdig.
Ben Kraaijvanger nam het over en kwam op H fl. 15,2 voor een Multi functionele schouwburg
en een beperkt plan voor ruim Hfl. 12 miljoen.
Op 28 september 1973 volgde een goedkeuring door de gemeenteraad voor het plan van Hfl. 12,8 miljoen.
Intussen liep die Hfl. 12, 8 snel op naar Hfl. 16,3 miljoen....Terug naar boven