Comité tegen nieuwbouw Theater start petitie en website

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2016 | Gewijzigd op: 13-04-2016
Comité 'Geen sloop wel cultuur' start petitie tegen de nieuwbouw en een website over haar doelstelling en activiteiten. 

'Er zijn plannen om het huidige Bossche Theater aan de Parade te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Niet nodig,' zegt een comité met onder meer Theo Hoogbergen en Frans van Gaal.
'Door renovatie kan het gebouw weer jaren mee. Zo bespaart de gemeente miljoenen. De bezuinigingen van € 1,3 miljoen die het College van B&W op cultuur toepast zijn dan niet meer nodig.  Er komt zelfs ruimte voor (kleinschalige) cultuurinitiatieven die niet of te weinig gesteund worden.' Dat zegt woordvoerder Frans van Gaal van het comité 'Geen sloop wel cultuur'.
In dat comité zitten behalve oud-politicus Frans van Gaal [Knillis], oud-politicus Antoine Jacobs, oud Heijmans-man en oud- VVD-wethouder Guus Paanakker, Harry van den Berselaar, Wout van Os fractiemedewerker van de Bossche Groenen en milieudeskundige en oud -politicus Paul Masselink.

Bastion Oranje berichtte over dat comité van, zoals we schreven, hotemetoten, op 3 maart j.l.*, maar de redactie maakt nu een ommezwaai na een uitleg door woordvoerder Frans van Gaal. 

*Zie bericht dd. 3 maart 2016: 'Roep om opknappen van Theater ipv nieuwbouw'.

Frans van Gaal
foto © paul kriele, 14 oktober 2014.

Van Gaal stelt dat het genomen besluit dan wel een democratische beslissing is geweest van de gemeenteraad, maar die zijn er in het verleden wel meer genomen en toch later ingetrokken of omgebogen.
Van Gaal noemt als voorbeeld  het besluit tot demping van de Binnendieze op 28 augustus1968. Dat besluit is overigens nimmer is ingetrokken, het Structuurplan van 14 juli 1964, dat in 1970 omgebogen tot het 'Rapport Integraal Binnenstadsbeleid'.
En meer recentelijk  de parkeergarage Sint Jan aan de Hekellaan, die een verlies gevende zaak zal blijven en nooit meer tot een positief resultaat zal leiden, ook niet na 40 jaar.
Dat besluit tot nieuwbouw van een theater was een -uiteindelijk-  gekunsteld, politiek compromis!  

Nieuwbouwbesluit staat wankel...
Daarmee wil Van Gaal bewijzen dat het besluit tot nieuwbouw nog valt in te trekken. Sterker nog zegt hij: 'Er zijn nog geen handtekeningen gezet en bovendien moet het nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen ivm afwijkende bouwonderdelen. Dat biedt bezwaarmakers een beroepsmogelijkheid.

Van een andere invalshoek beziet Van Gaal het functieverlies van schouwburgen en stadstheaters. Dat bezoek vertoont  een dalende lijn. De jeugd gaat  so wie so al niet naar het theater. Als ze al uitgaan dan is dat naar muziekfestivals, shows van BN-ers in stadions en andere open lucht evenementen.
Bovendien doen grote producties niet meer de [kleinere] stadstheaters aan.  Den Bosch krijgt met een nieuw theater boven de huidige 900 plaatsen er slechts 50 plaatsen bij.
'Adviseurs van de theatermakers Van den Ende en Albert Verlinde volgen deze visie en herkennen die ontwikkelingen, 'zegt  Van Gaal.  Zij richten zich met hun grote producties op Utrecht [Beatrixtheater] , Den Haag [Scheveningen theater]  of Amsterdam [Carré] en Rotterdam [Luxor]. 

Om medestanders te betrekken bij hun actie heeft het comité 'Geen sloop, wel cultuur'
een website geopend met daarop en handtekeningenactie.Terug naar boven