Actiegroep 'Geen sloop, meer cultuur' richt brief aan B&W/correctie

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2016 | Gewijzigd op: 19-04-2016
Correctie:
Abusievelijk meldde Bastion Oranje zondag 17 april dat het comité 'geensloopwelcultuur.com' een brief naar het College van B & W had gestuurd. Dat moet zijn: actiegroep Hendrien o.l.v. Coen Free.
Beide actie groepen hebben gelijksoortige en ook aanvullende belangen.  Hendrien ziet bij  geen nieuwbouw, maar renovatie ruimte voor een zorgfonds overblijven. Hendrien doet overigens ook suggesties voor een -laten we maar zeggen -'ander' ontwerp..
De groep 'Geen sloop meer cultuur' richt zich op het behoud van het theater en dat biedt ruimt voor meer cultuur.

Bericht van 16 april 2016 Actiegroep Hendrien brengt nog twee 'gemiste kansen' naar voren in brief aan B&W
De actiegroep'Geen sloop, meer cutuur',  die tegen nieuwbouw en meer voor een renovatie van het theater is, wil nog twee aspecten naar voren brengen. Deze ' twee kansen gemist ..' legt zij, bij monde van Coen Free van de actiegroep Hendrien, in een brief voor aan B&W.

Coen Free namens de actiegroep
tegen nieuwbouw van het theater.

foto © paul kriele,  25 april 2013.

Eerste zegt zij dat het nieuwe ontwerp 'geen trekker van formaat wordt en teveel een alledaagse architectuur uitstraalt, waardoor het aan een symbolische waarde/beleving ontbreekt. Zij adviseert -in haar begrippen vervat... - in de richting van een 'zeer bijzondere [..] eigentijdse [.. beleving met een grote aantrekkingskracht' .
Maar met deze kwalificaties plaatst zij zich dus op de stoel van de architect.

De actiegroep geeft al een voorschot met de omschrijving: 
'Of een modern, intrigerend ontwerp in de vorm van een kathedraal, dat zou spiegelen met de Sint-Jan. Ook inhoudelijk had op zo’n thema doorgeborduurd moeten worden.  Of....' ga uit van het thema Goot Begijnhof,' dat daar eerder stond [red.]. 

Een tweede en nog niet gemiste kans, aldus de brief van 14 april j.l. 
Voor het geld dat u bespaart op een nieuw theater kan, in navolging van het cultuurfonds, een zorgfonds in het leven worden geroepen. Waarmee de grote bezuinigingen in de zorg op zijn minst verzacht kunnen worden.
' Op dit gebied is er namelijk, vanuit onze persoonlijke observaties o.a. als leden van diverse cliëntenraden, sprake van groeiend leed.
 
Coen Free c.s. tot slot:
'Hopelijk wordt het politieke besluit heroverwogen. Neem een voorbeeld aan uw voorgangers in de jaren zestig én aan de begijntjes. Het is nog niet te laat. Immers door een ander inzicht is indertijd [eind jaren 60, red.] ook de Binnendieze gered'.Terug naar boven