Comité ‘geensloop’ vraagt Rekenkamer onderzoek naar theaterbesluit

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2016 Het Comité ‘Geensloopwelcultuur’ heeft in een brief van 27 mei 2016 aan de Rekenkamer gevraagd om een  onderzoek c.q. kostenanalyse rond de bouw van een nieuw theater aan de Parade.

Voorzitter van het
Comité 'Geensloopwelcultuur'
dr.  Theo Hoogbergen.


foto © paul kriele, 28 mei 2009.

Onder het motto ‘Renovatie versus nieuwbouw’ volgt een door voorzitter Theo Hoogbergen opgestelde toelichting op drie vragen over de achtergronden naar de beslissing om op de Parade ipv renovatie nieuwbouw te plegen.

Het comité mist diverse aandachtspunten alvorens een beslissing te nemen over de nieuwbouwkeuze op deze locatie en registreert missers in die aanpak aan de hand van brieven en rapporten die de tekortkomingen in die [politieke en zakelijke] beslissing aangeven. Het comité legt de Rekenkamer ter onderzoek die toelichting voor.
Aan het slot verwijst de brief naar de overschrijdingen bij de bouw van Theater Tivoli/Vredenburg in Utrecht.

Hoogbergen beëindigt de door hem ondertekende brief met de opmerking dat de door haar gestelde vragen mogelijk ook voor de Rekenkamer aanleiding [behoren te] zijn om een verstandige keuze te maken over de toekomst van het theater.

Eerdere Petitieactie van comité Geensloopwelcultuur