Rekenkamer gaat niet in op vragen 'Geen sloop' maar biedt wel advies

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-09-2016 | Gewijzigd op: 20-09-2016
De Rekenkamercommissie die door het Comité Geen sloop, wel cultuur' was gevraagd het gevoerde beleid van de gemeente rond nieuwbouw Theater te bezien en te beoordelen, gaat daar niet op in. 
*Zie de vragen van het Comite dd. 27 mei 2016.]

De Rekenkamer commissie gaat wel de gemeenteraad adviseren bij de opeenvolgende  besluitvorming [voorjaar 2017] over een nieuw theater. Dus er  volgt noch een evaluatie, noch een een afrekening over/van dat eenmaal genomen besluit tot nieuwbouw, omdat die weg eenmaal is ingeslagen.
In haar reactie op die afwijzing schrijft voorzitter Theo Hoogbergen dat het Comité wel de groeperingen die ook tegen sloop/nieuwbouw zijn, zal betrekken bij haar werk.

*Vragen van het Comité Geen sloop, wel cultuur aan der Rekenkamer Commissie:
-Maakt  de gemeente waar wat ze belooft?
-Is hetzelfde  [nieuwbouw theater] te bereiken voor minder geld?
-Is nieuwbouw wel/niet doeltreffend?