Miljoenen kostenstijging nekslag voor nieuw theater...?

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-11-2016 | Gewijzigd op: 01-12-2016
Nu de cijfers over de kosten van een nieuw theater harder worden hangt boven de nieuwbouw van een theater aan de Parade het zwaard van Damocles. Door die kostenstijging loopt de optelsom richting de € 70 miljoen. Dat was € 55 miljoen volgens kostenpeil 2013. Die som volgt uit een optelling van: asbestverwijdering nog eens bij de sloop, kostenstijging van materiaal en van honorarium aannemer, extra exploitatiekosten voor noodvoorzieningen ivm sluiting huidig theater en ingewikkelde constructie voor beweegbaar laadperron voor vrachtwagens.

-Boven: Aanzicht van het nieuwe theater
naar ontwerp van Ben van Berkel van UNstudio.
-Rechts boven: De verhouding van de nieuwbouw
tov de omgeving en het zicht vanuit de Triniteitstraat.
-Rechts : 
foto van maquette  © 21 mei 2015. 

Eerder kregen de bezwaarmakers het comité 'Geen sloop wel cultuur' nog weinig respons, maar met een gezamenlijke opstelling lukt het nu wel. De kartrekker Theo Hoogbergen krijgt nu steun van: de Zusters van de Choorstraat wonend aan de Papenhulst en de bewoners van de Papenhulst, het kerkbestuur van de St. Jan, 's-Hertogenbossche Monumentenzorg en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
De bezwaren van deze groepen/instellingen richten zich op bouweffecten en aantasting van monumenten en 'aanpalenden' woningen en het gevaar voor de Sint Jan en waken voor he tbestaand stadsgezicht [Triniteitstraat]. In principe ziet  'Geen sloop..', zoals hun slogan luidt, geen fiducie in nieuwbouw. 'Bespaar het geld voor cultuur en let op het zicht op de Sint Jan vanuit het Zuiden', zegt zij en berekent alvast voor kosten nieuwbouw € 78 miljoen.

Het laatste woord is aan de gemeenteraad, die begin 2017 haar oordeel over die kosten en een daaraan gekoppeld 'ja' of 'nee'  voor de nieuwbouw zal vellen.