Gemeente ontkent -vooralsnog - kostenoverschrijding nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2016 | Gewijzigd op: 09-12-2016

De gemeente antwoordt  [dd. 8 december 2016] op vragen van de PvdA [dd.30 november 2016] dat er kostenoverschrijdingen zouden zijn mbt nieubouw TheateradParade. De PvdA stelt € 11 mogelijk € 23 mljoen.

De brief vande gemeente verwijst naar de fase waarin de aanbesteding nog verkeert. In dat proces is door de deelnemende aannemers nog geen aanbieding gedaan!
De kaders door 'de politiek' gedaan, zijn nog steeds uitgangspunt, aldus de brief. 

In het eerste kwartaal van 2017 volgt  een integraal raadsvoorstel voor een krediet voor de nieuwbouw. 
Elke volgende vraag [bijv. over consequenties e.d.]  van de fractieleider Lisette van der Swaluw verwijst naar het antwoord als hierboven aaangegeven. 

Bericht van 2 december 2016: Vragen van PvdA over kostenoverschrijding nieuwbouw  theater
De PvdA stelt in een brief van 30 november 2016  vragen aan B&W over de kostenoverschrijding voor de nieuwbouw TheateradParade. De fractie vraagt bij monde van Lisette van der Swaluw of er kostenoverschrijding is en in welke grootte: € 11 of mogelijk €  23 miljoen. En wanneer de  coalitiepartijen daarover geïnformeerd worden?

Vervolgens vraagt de fractieleider  wat de oorzaken van die kostentioename zijn en of er consequenties aan verbonden zijn?  Wanneer denkt u inzicht te kunnen geven in de exploitatie van het nieuwe theater.
Als u al eerder informatie over deze kosten gaf kunt u zeggen wanneerdat is geweest? 

Ook GroenLinks reageert op de  voronderstelde kostenoverschrijding.
GroenLinks stelt  uit te gaan van nieuwbouw en geen renovate van het gebouw op de Parade.
'Als door kostenstijgingen de bouw van ern nieuw theater aa de Parade  onmogelijk wordt, dan komt de [goedkopere] locatie in het Paleiskwartier opnieuw in beeld,' aldus een bericht van 7-12-2016.