Rekenkamer gaat raadsvoorstel nieuw Theater onderzoeken op 'valkuilen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2017 | Gewijzigd op: 13-02-2017
Nog voordat  eind maart 2017 de gemeenteraad zich over het voorstel kredietverlening nieuw TheateraandeParade gaat buigen onderzoekt de Rekenkamer diepgaand dat voorstel op zgn 'valkuilen'. Dat wil zeggen onderzoeken op aspecten aangaande [potentieel] risicobeheer, planning, samenwerking, financiën en informatievoorziening.  Het is niet de opzet aan de raad een oordeel te geven. 

Welke consequenties zitten er aan
het raadsvoorstel kredietverlening voor
een nieuw theater? Dat gaat de Rekenkamer uitzoeken.

foto © UNstudio
,......................................................................................................

 
 

De Rekenkamer doet dit omdat zij vindt dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol goed moet kunnen uitvoeren in het besef dat de nog te nemen besluiten nogal grote financiële en maatschappelijke consequenties hebben.
Zo komt voor de Rekenkamer so wie so de kredietverlening in beeld. Daarbij maakt zij gebruik van een checklist die al eerder bij de bouw van theaters elders in het land is gebruikt.