Parade: Grondonderzoek in aanloop naar nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2017 De volgende maand april 2017 begint de gemeente met voor -grond- onderzoeken bij het theater vooruitlopend op nieuwbouw.
Het betreft  het aanbrengen van proefsleuven ter hoogte van perceel Parade 21 en het plaatsen van twee tijdelijke trafo's 
ter hoogte van de percelen Parade 27-28.

Achteraan de percelen Parade 27-28, waar tijdelijk twee trafo's worden gezet. 

Meer op de voorgrond
worden proefsleuven aangebrach
t.

foto © paul kriele, 23 maart 2017.
........................................................................