B&W vragen raad uitstel besluit investering €55 miljoen voor theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2017 | Gewijzigd op: 13-04-2017
Het College van B&W kan niet -goed -besluiten op het verzoek van de gemeenteraad om voor de investering van een nieuw theater om 'binnen de inhoudelijke en financiëele kaders € 50 miljoen, maar later werd dat  € 55 miljoen*  te blijven', zo staat dit een brief van B&W van vandaag 29 maart 2017 te lezen. 

Als excuus geeft het College, dat om een aannemer te selecteren er een Europese niet-openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Deze is op 22 maart 2017 gesloten. Twee partijen [Ballast Nedam en BAM] hebben een definitieve bieding ingediend. Hieruit blijkt dat de benodigde investering niet past binnen de door u gestelde financiële kaders'.
Populair gezegd kunnen de aannemers het nieuwe theater niet voor € 55 miljoen realiseren. ...
 
Theater aan de Parade valt  
niet voor € 55 miljoen te vervang
en...

foto © paul kriele, 203 maart 2017.
................................................................... 

Om de raad tot een goed besluit te laten komen vragen B&W meer tijd. De brief van B&W:'Op korte termijn informeren we u over onze bevindingen. Vanzelfsprekend brengen wij ook de Rekenkamercommissie op de hoogte van de gewijzigde planning.' 

* € 55 miljoen prijspeil 2013, exclusief indexering.