B&W informeren met bouwadviesbureau de raad over aanbesteding theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2017 | Gewijzigd op: 06-04-2017
 B&W gaan samen met een landelijk adviesbureau ZRI op donderdag 13 april 2017 de raad informeren ihkv de nieuwbouw TheateradParade. Dat bureau begeleidt de aanbestedingsprocedure. Zij geeft de raad  meer inzicht in het proces naar haar voorstel mbt de nieuwbouw. De raad is op 11 juli 2017 aan zet om tot een definitief besluit te komen.
Ook zal op 13 april ingegaan worden op de cijfers [..] die  passen bij dat raadsvoorstel.
Onlangs bleek  dat nieuwbouw geen 55  miljoen, maar mogelijk € 66 miljoen bij de inschrijver BAM of € 70 miljoen bij de andere inschrijver Ballast Nedam uitkomt

Echter het College verwijst naar de voorbereidingskosten en de kosten van de asbestverwijdering waardoor het aanvankelijk begrote nieuwbouwbedrag globaal € 5 miljoen lager ligt. 


Het gekozen ontwerp voor nieuw Theater.

© UNstudio,
............................................................................................................