Informatie 'Aanbestedingsprocedure theater'gaat over kosten &risico's

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-04-2017 | Gewijzigd op: 14-04-2017

Om de raad bij te praten en inzicht te geven in de aanbesteding, zoals die verlopen is met een inschrijving door twee kandidaat-aannemers,  BAM Bouw en Bam, hield het Stadsbestuur in de persoon van wethouder Huib van Olden op 13 april 2017 in het Bestuurscentrum een ’extra  informatieavond TAP’. 

Zoals Huib van Olden het in zijn inleiding zei: ‘De aanbesteding is enorm tegen gevallen. Anders gezegd: het resultaat is fors buiten de door u gestelde kaders uitgekomen. Het College gaat zich  nog beraden over de consequenties van deze verhoogde inschrijving en  welke stappen er worden genomen.  Medio mei  komt zij met een besluit en kan de raad zich daarover op 11 juli 2017uitspreken’.

Wethouder Huib van Olden, die in zijn
portefeuille nieuwbouw theater heeft, met de 'aanbestedingsadviseur' Hans van Zanten.
Zij waren samen met Gertjan Arts, directeur
Stadsbeheer, de woordvoerders van de avond.
foto's © paul kriele,  13 april 2017.

Van Olden: Geen politieke  statements Daarom mochten de raadsleden de avond  niet gebruiken om hun mening of bezwaren [statements] te uiten. Ook de achtergrond van de aanbesteding en de feiten daaromtrent die zitten in de kluis en blijven  geheim.’  

Zij mochten wel technische vragen stellen over de kaders die in 2013 waren gesteld en wat er daarna is gebeurd. Ook de financiële verschillen en exploitatieaspecten kwamen aan bod.

Directeur Stadsbeheer  Gertjan Arts van de gemeente en de aanbestedingsadviseur Hans van Zanten van Adviesbureau ZRI waren aanwezig om die vragen te beantwoorden.  Inderdaad was de avond belegd door de commotie die was ontstaan door de confrontatie met een kostenstijging van € 55 miljoen naar resp. € 66  en €  70 miljoen ook het College van B&W overvallen. Maar nu komt het eindbedrag uit op € 71 miljoen, aldus Van Olden

Maar behalve cijfers wilden de raadsleden ook meer informatie over hoe en wanneer  die sprong naar € 55 miljoen was ontstaan, welke risico’s de gemeente loopt met de bouw en welke niet  [dus ten laste van de aannemer], en bijv. wat de consequenties zijn bij de bouw voor de Sint  Jan. Met andere woorden: Waar allemaal rekening mee is gehouden.

Vanuit de diverse fractie PvdA, VVD, Rosmalens Belang, BoschBelang, GroenLinks en CDA rezen uiteenlopende vragen maar vooral concentreerden de raadsleden zich op het opschuiven van  € 50 naar € 55 miljoen [prijspeil 2013], dat in september 2016 -nog voor de begrotingsbehandelingen, werd vastgesteld en nu –onder meer na acht jaar indexatie- uitkomt op € 71 miljoen. Van Olden gaf ook nog aan dat bij de sprong naar € 55 miljoen bezuinigingen zijn overwogen. ‘Maar dat zou tekort doen aan de door u gestelde ambities en opgelegde kwaliteitseisen.’

‘Het bedrag van € 71 miljoen,’ zo zei Van Olden, ‘past niet in uw ambities en valt ook buiten het structuurfonds. Daardoor zitten we met een tekort van € 21 miljoen in het structuurfonds . Daarom gaat het College zich daarover beraden.
Voor VVD-er André Rotman reden te vragen hoe hard dat cijfer is. 

Hans van Zanten: ‘ We zijn nu over het dieptepunt in de markt gepasseerd. In 2015 volgde een kentering in de bouwmarkt. De prijzen gaan omhoog De aannemers gaan weer huizen bouwen, ook uit achterstallige voorraden. Zij doen nu hun inschrijvingen op  basis van de prijsontwikkelingen gericht op de komende jaren.

Bijgaand de bouwkosten
afgezet  tegen de prijsindexering. 

.......................................................................................................


'Maar die projectkosten [€ 1,2 miljoen hoger] zijn te laag ingeschat,’ zegt Van Zanten. Neem de engeneering [verdiepte laad-en losruimte] de kosten bestemmingsplan,  duurzaamheid, zonnepanelen en de kosten WKO en een langduriger proces. Maar ook de marktwerking [extra € 5,2 miljoen] speelt mee. En voor acht jaar indexatie [2013-2020]  staat er een bedrag van € 6,7 miljoen.

De raad wilde onder meer ook exacte de risico’s weten. Met name Lissette van der Swaluw [PvdA] kwam hier geregeld op terug.  ‘Daar moet een lijst van komen zeiden enkele raadsleden.’  Gertjan Arts en Hans van Zanten gaven aan dat voor de gemeente de  risico’s liggen bij vertragingsprocedures RO, de bodemgesteldheid  en de archeologische vondsten, maar een bodemverzakking [St. Jan ] komt ten laste van de aannemer. Maar op een daaropvolgende vraag hoe veilig dat is, antwoordde Arts dat ‘..daarover onderzoek heeft uitgewezen dat wij deze stap kunnen zetten.’   
 

Van Olden gaf ook aan dat de directie en de medewerkers van het theater geschrokken zijn van de tegenvallende aanbesteding. ‘In principe waren zij klaar voor de volgende stap. Die inschrijving  was ook voor hen een enorme confrontatie.’ Voor hun werk dat zij al die jaren hebben verzet en deze diepgang –ook na de asbestvondst- klonk een welgemeend applaus van uit de raadszaal en vanaf de publieke tribune.  

Theaterdiecteur Harry Vermeulen, die vanaf seizoen 2017-2018 
naar de Sint Cathrien
verhuist met zijn theate
r.

foto © paul kriele, 13 april 2017.
...............................................................
 
Zie artikel  Op Inloopavond
dd. 16 maart 2017
veel vragen over St. Cathrien
 
 
   

 Terug naar boven