Theater geen nieuwbouw deels verbouw en nieuw inpandig los/laadstation

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2017 | Gewijzigd op: 25-04-2017

 

TheateradParade waar voor vrachtwagens
een inpandig laad -en losstation komt.

foto © paul kriele, 20 febrauri 2016.
..........................................................................................................

In een nieuw aangepast plan voor een nieuw TheateradParade kiest het Bossche stadsbestuur voor deels nieuwbouw, met name een inpandig het los- en laadstation en deels voor renovatie. Dat meldt het Brabants Dagblad [dd.25 april 2017] ,dat de plannen kent en waarin nu uitgegaan wordt van een kostenpost van € 40 miljoen ipv van de uiteindelijk uitgekomen  € 71 miljoen.

De plannen omvatten één grote zaal en een nieuwe foyer die ingaat op de wens van  ontmoetingsetages.

Ontkenning op berichtgeving door de wethouder van Cultuur

Wethouder Huib van Olden met de portefeuille Cultuur [o.a. nieuwbouw theater] ontkent dat er een besluit is genomen.  Het College van B&W verkeert nog in een fase van  beraad.

Fragment uit artikel dd. 13 april j.l. over de  procedure aanbesteding  onder de noemer 'Informatieavond TAP' gehouden in het Bestuurscentrum. 

Het College gaat zich  nog beraden over de consequenties van deze verhoogde inschrijving [naar € 71 miljoen]  en  welke stappen er worden genomen.  Medio mei  komt zij met een besluit en kan de raad zich daarover op 11 juli 2017 uitspreken’.