'Geen sloop/wel Cultuur is blij met brief Rekenkamer over theaterplan

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2017 | Gewijzigd op: 07-06-2017

 

De Rekenkamercommissie  heeft in een brief, als reactie op het alternatieve theaterplan van de gemeente van € 60 miljoen, aangetekend 'dat  het nog onduidelijk is hoe dat plan de culturele ambities van de stad vervult, welk Programma van Eisen hierbij wordt opgesteld en in welke mate de exploitatie past binnen de gemeentelijke begroting.'  

Waarom plaatst die Commissie die kanttekeningen..?
Omdat  'een uitgewerkt vergelijkend overzicht van de verwachte investering en exploitatie ontbreekt' tussen de drie planalternatieven die het raadsvoorstel noemt:

-nieuwbouw op een andere locatie
-renovatie van het huidige theater aan de Parade 
-nieuwbouwplan op de huidige locatie aan de Parade van € 60 miljoen.

Volgens het Comité Geen Sloop Wel Cultuur wijst de Rekenkamercommissie er terecht op, dat “vanuit een kosten-baten afweging het alternatief van renovatie  [ruim € 20 miljoen] qua gebruiksduur in eenzelfde verhouding ligt als het door het college aanbevolen alternatieve nieuwbouwplan (€ 45 – 60 miljoen voor 30 – 40 jaar). 
Tevens zou bij renovatie de € 2 miljoen asbestsanering en het onderhoud van het huidige theater, kunnen worden gezien als investering voor een langere gebruiksduur van het huidige theater.”

Dat betekent aldus het comité dat B&W aan de raad geen evenwichtige keuzemogelijkheid geeft tussen de drie gepresenteerde alternatieven. Zij  vraagt slechts het € 60 miljoen kostende  nieuwbouwplan aan de Parade verder te ontwikkelen en de twee andere alternatieven buiten beschouwing te  laten.

Het comité wil dan ook dat ook het alternatief van de renovatie van het huidige theater verder zal worden ontwikkeld..