Nieuwbouw TheateradParade steeds onzekerder

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-04-2009
Met een majestueuze uitstraling stond er vanaf 1935 een moderne schouwbrug aan de Parade. Die werd in 1974 afgebroken:'verouderd'.  
Tussen 1976 en 2009 staat er nog steeds, maar technisch gezien en voor begrippen van amusement[musicals & concerten] een verouderd theater aan de Parade.


tekening 1935, ©  architectenbureau Brück/Arnhem.
 

De kracht van de oppositie om terughoudend en tegelijk duidelijker te zijn met de nieuwbouwvoornemens voor het TheateradParade, wordt steeds sterker.
Het College werd 25 maart 2009 maart nog teruggefloten om de noodzaak voor nieuwbouw beter te onderbouwen. Bij die raadsvergadering kreeg het College van B&W ook geen fiat voor een voorbereidingskrediet. Deze week -7 april 2009 -uitte de oppositie middels een motie grote twijfels over die nieuwbouw en daagden B&W uit aan te tonen dat sloop en nieuwbouw werkelijk nodig zijn. Daarmee hinderen zij het College, dat liever een pas op de plaats hadden willen maken om de discussie over nieuwbouw niet de verkeerde kant op te laten gaan.
Histoire se repête
Feit is dat hier het omgekeerde gebeurt van wat zich rond het oude Casino van 1935 afspeelde. Dat gebouw was in de beginjaren 70 al niet erg modern meer, toen plannen opdoemden om het eveneens door de oorlog ‘versleten’ geraakte gebouw, dat technisch en akoestisch gezien niet voldeed, op te knappen. Dat traject liep, met een treuzelende en zuinige raad, uit op nieuwbouw.
In oktober 1976 kreeg Den Bosch een eigentijds, multifunctioneel theater met een podium voor ‘straattheater’ en amateurgezelschappen [Pleinzaal]. Maar dat ‘multifunctionele’ karakter, waarop zo was ingezet, voldeed niet in de functie van concertzaal vanwege steile tribunes en een slechte akoestiek.
Aan die golf van kritiek kan nu ook de onbevredigende techniek, te klein podium en weinig comfortabele artiestenloges  worden toegevoegd. Het huidige theater is in zijn gebruik door achterhaalde technische faciliteiten en een te klein podium, ongeschikt voor musicals, internationale balletgezelschappen en concerten. Bovendien zit er ook geen speling in dat gebruik, bijv. tijdens carnaval, vocalistenconcours of bij ander langdurige evenementen, waardoor te vaak amateurgezelschappen moeten worden afgewezen.