Antoine Jacobs over nieuwbouw theater:'Het is Echt Bosch theater'

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-07-2017 | Gewijzigd op: 08-07-2017
Antoine Jacobs, oud politicus van Knillis en lid van het Comité 'Geensloopwelcutluur' reageert op het amendement dat 
zeven raadsfracties,  te weten VVD, CDA, D66, Rosmalens Belang, Bosch Belang, PvdA en GroenLinks hebben ingediend op het raadsvoorstel TheateradParade van B&W. Doordat deze 30 een grote meerderheid op de 39 vormen, zal dit amendement worden aangenomen.Kernpunt van dat amendement is dat de zeven fracties een tweede zaal willen [zonder toneeltoren] op basis van dezelfde kosten € 50 miljoen plus indexatie wordt € 60 miljoen] als is afgesproken.
Woensdag 12 juli 20176 staat de nieuwbouw van het theater op de agenda inlklusief dit amandement.

Oud politicus en lid
van het comité 'Geensloopwelcultuur'
Antoine Jacobs.


foto © paul kriele, 31 maart 2011. 
......................................................................
 


Jacobs stelt dat het amendement niet veel nieuws bevat, op twee punten na:
Het eerste gaat dus over die tweede zaal die er -volgens het B&W-voorstel niet gaat komen.   Dat wordt een multi functionele foyer, een begrip waarmee de architecten alle kanten op kunnen, stelt Jacobs.

Het tweede punt, dat erg opvallend is, aldus Jacobs, betreft het budget dat wordt verhoogd. B&W hadden dit willen binden aan het prijspeil van 2013,  exklusief indexatie met de toevoeging dat '..het als taakstellend voor het realiseren van culturele ambities en de gebouwelijke en theater- technische investeringen ' wordt beschouwd. In het amendement is die toevoeging geschrapt.

Dat komt er op neer dat architect en aannemer straks meer geld moeten uitgeven dan de geplande € 50 miljoen. Echter die 50 zijn al opgeschroefd naar € 61 miljoen op basis van het huidige prijspeil. Met nog alle mogelijke extra kosten kom je al gauw uit op de € 70 die het - niet door B&W geaccepteerde -plan zou gaan kosten.

Jacobs concludeert dat deze omschrijvingen door hem 'woordenspel' genoemd, 'zonder inhoud zijn en gegoochel met cijfers. Dit is allemaal Echt Bosch Theater en dan nog gratis toegankelijk ook..'.

.