Raad beslist Vernieuwbouw theater voor € 62,7 miljoen op 3 juli 2018

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-05-2018 | Gewijzigd op: 30-05-2018

Gemeenteraad zal op 3 juli 2018 bij de kredietbehandeling hoogstwaarschijnlijk de wethouder voor Cultuur Huib van Olden niets in de wegleggen.
Er is met 'alles' 
rekening gehouden:  reservepost[onvoorzien], een breedtepost [komende kosten prijsstijging materiaal], aanvullende  asbestsanering, een aannemer opnemen in bouwteam zodat hij kieskeurig is bijv. uitvoering [materiaalkosten] zodat het prijspeil van € 62,7 miljoen* geen kans maakt overschreden te worden. 'Met die posten wordt lucht gehouden in de begroting,' sprak Van Olden. 


Raadsvoorstel Krediet voor 'Vernieuwbouw'
theater gepresenteerd door wethouder
Huib van Olden voor o.a. Cultuur
en de directeur Stadsbeheer Gert-Jan Arts.


foto © paul kriele, 30 mei 2018.
.................................................................................................. 


Woensdagmorgen 30 mei 2018 gaven de wethouder en de directeur Stadsbeheer Gert-Jan Arts de pers een toelichting op het krediet-raadsvoorstel en bij de procedure rond het bouwplan van een 'Vernieuwbouw' van het theater. 

Sedert maart 2018 [zie hieronder] zijn er geen nieuwe zaken te melden.  Van Olden zegt '..dat met de komst van dit mooie theater voor de cultuurstad Den Bosch waardig er met de aanloop daar naar toe met veel aspecten rekening is gehouden'. 

*Van dat bedrag van € 62,7 miljoen gaan nog de kosten van eerdere asbestsanering, voorbereidingskosten en onderhoudskosten af. 

Functioneel plan

In dat functioneel plan zijn de functies en is de logistiek geregeld. Het bevat de twee zalen, van resp. 900 à 1000 zitplaatsen en een 'Pleinzaal' op de eerste etage van 450 à 500 zitplaatsen, uit te breiden naar 1000 staanplaatsen.
Ook de laadperrons aan de zijde Triniteitstraat, zonder lift, waar de vrachtwagens achteruit naar binnen rijden en aan de noordzijde een laadperron met lift voor de zaal op de eerste etage zijn er in vervat.  
Tussen de grote zaal en de 'Pleinzaal' komt de grote foyer met horeca. 
Door de ondergrond en elementaire bouwtechnische zaken in het huidige gebouw te handhaven zijn de risico's beperkt,' zegt Van Olden. 

Ook adviseurs bureaus o.a. StevensVan Dijck en twee andere externe bureaus hebben 'ingestemd' met dit functioneel  plan. 

Komende procedure naar nieuw theater

In september -na de raadsgoedkeurig van het krediet- wordt een ontwerpteam bestaand euit architecten en adviseurs geselecteerd. Dat voorontwerp dient in maart 2019 klaar te zijn teneinde de benodigde vergunningen aan te kunnen vragen. Begin 2019 worden de partner van het bouwteam [inkl. de aannemer] geselecteerd. Gezamenlijk wordt dan het voorontwerp een definietiefontwerp gemaakt.
Bij de aanbesteding krijgt het ontwerpteam het budget als taakstellend mee  waardoor binnen het financieel kader wordt gebleven.

De sloop van het oude theater van 1976 staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020 en de oplevering van het nieuwe theater begin 2023. 

Van Olden tot slot:'Dit is een goede koers inklusief derisicobeheersing. We stellen vertrouwen in het bedrag en in de kwaliteit van het nieuwe theater'.

Vierde theater/schouwburg
Het wordt gronologisch  het vierde theater. Het eerste -toen nog  sociëteitsgebouw- stond aan het Nachtgaalslaantje.  Dat verhuisde als Casino [schouwburg] in 1935 naar de Parade en bleef deels sociëteitsgebouw voor de sociëteit Casino, die er 23 voorstellingen claimde, het derde werd in 1976 geopend als Casino, maar kreeg later de naam Theater aan de Parade en in 2023 wordt het op basis van dat [derde] theater het vierde theater /schouwburg van de stad.

Vaag antwoord op tijdellijk theater
In een periodevan 28 maanden [miniaal ] ofswel: sloop gedurende 4 maanden en de bouw en inrichting gedurende twee jaar, zal opnieuw naar een alternatief theater moeten worden uitgekeken. Voor de hand ligt opnieuw de St Cathrien, waar al ervaring mee is opgedaan wat betreft de huur en voorbereidende plannen qua inrichting en publieksfaciliteiten. Het bisdom was daar eerder akkoord mee.  In het Raadsvoorstel staat daarover, dat weer naar een sattelietoplossing [voorkeur bvanZNTM] wordt gekozen. Dat betekent enkele podia en
 . '. één centraal podium. Maar Van Olden verwees op een vraag daarover naar de ZLTM die het theater beheert. Zelfs staat in het raadsvoorstel het bedrag van [maximaal] acht ton genoemd als oplossing voor de extra personeelskosten voor die periode. Dat moet uit de reserves op onderhoud, renovatie en nieuw bouw komen.

Nieuwe Van Oldentheater

Door alle verwikkelingen en burger -en politieke oppositie wordt het zeker geen 'Van Oldentheater..'.hoe graag deze wethouder, die er dit keer vol goede moed, positief en met een glunderende uitstraling deze slotfase oppakte, dat graag zou zien.... 

Bericht van 8 maart 2018 W
ethouder VanOlden en theaterdrecteur Vermeulen presenteren 'Vernieuwbouw' theater  voor € 50 miljoen [prijspeil 2013].

Wethouder Huib van Olden heeft met theaterdirecteur Harry Vermeulen en Gert-Jan Arts, directeur Stadsbedrijven, voor de pers  het ontwerp voor een vernieuwbouw van het  Theater aan de Parade gepresenteerd.

Wethouder Huib van Olden en [niet zichtbaar] directeur Stadsbedrijven Gert-Jan Arts en theaterdirecteur Harry Vermeulen lichtten het ontwerp voor een ‘vernieuwbouw’van TheateradParade aan de pers toe.
..............................................................Dat plan gaat uit van behoud van de kelders [scheelt bestemmingsplanwijziging], een inpandige  ruimte voor vrachtwagens en een groter speelpodium. Daarnaast  toch ook een nieuwe Pleinzaal op de eerste verdieping met ook een eigen lifttransport voor  vrachtwagens naar die eerste verdieping. Een vergrote foyer op de begane grond met horeca achter een  transparante – verschuifbare wand aan de zijde Parade.

Het  bureau StevensvanDijck heeft dit ontwerp bedacht
en geconstrueerd in een
Rapportage van de vernieuwbouw
van het uit 1976 daterende TheateradParade.

......................................................................................................De aanpak is omgedraaid met voorgaand plan, zegt, Van Olden in zijn toelichting. ‘We hebben nu geen plan, maar doen het andersom. We gaan uit van een budget van € 50 miljoen [prijspeil 2013], waarover de raad in juli 2018 mag beslissen.
Pas na instemming begint het traject van aanbesteding en uiteindelijk het kiezen van een architect. Maar dat traject en hoe het te volgen, dat gaan we pas na de instemming door de raad uitzetten. Maar alles blijvend binnen € 55 [prijspeil 2018].


'Met deze aanpak lopen we geen risico door bouwkostenoverschrijding en ook geen  vertraging door bezwaarmakers die het bestemmingsplan aanvechten,' licht Van Olden toe.

Van Olden verwacht dat nog steeds in 2023 er een nieuw theater op de Parade staat met een grote zaal [max. 900 stoelen], een multifunctionele zaal [max. 500 plaatsen] een riante foyer en een groter podium [nu 11x 12 m en straks 16 x 20 m oppervlakte.] en een grote kelder. Het theatercafé is gesitueerd aan de zijde van de Parade en kijkt daar via een transparante wand op uit. De filmzaal blijft bestaan als auditorium.

Inkijk in nieuwe TheateradParade
et rechts de grote zaal
nagenoeg op dezelfde plaats
met ook weer [hefbare] orkestbak
en een groter[20x16 m]  podium.
Links, in blauw, op de eerste verdieping, de nieuwe Pleinzaal
die een verschuifbare
wand heeft naar de foyer
.
...............................................................'De reeds gemaakte kosten van procedure, asbest verwijdering en derving kaartverkoop  door een maanden lange sluiting  en de huur van de St.Cathrien, staan op onze jaarrekening die juni 2018 verschijnt,' aldus Harry Vermeulen. Dat is onze verantwoording opvragen,'zei Vermeulen op vragen van de pers  ‘Hoe het met die kosten zit…?'
Dat bedrag loopt -geschat- tot over de € 5 miljoen.


Dwarsdoorsnee met inkijk in de verdiepingen. 

 


 
.............................................................................................................
-Links: Begane grond van de grote zaal 
met in oranje de foyer en bar.
Rechts onderin de toegang inpandige plaats
voor twee vrachtwagens, die ongehinderd voor
vekeer 
in de Trinitietstraat geladen en gelost kunnen worden.
-Rechts: De  eerste verdieping met rechts de grote zaal  en links -in paars- de Pleinzaal waar links ook de lift voor vrachtwagens staat ingetekend.
De multifunctionele Pleinzaal [in paars] heeft een verschuifbare wand naar de foyer [licht paars/blauw].
........................................................................................
.............

Van Olden inspelend op de aanstaande verkiezingen:  ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat een nieuw College van B&W   door gaat met de vernieuwbouw van het uit 1976 daterende Theaterad Parade.   

 Terug naar boven