Cathrien dient voor drie jaar tijdelijk als theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2018 | Gewijzigd op: 31-05-2018
Hoewel wethouder Van Olden in het persgesprek van woensdagmorgen 30 mei 2018 de vraag over een tijdelijk theater ontweek en daarbij verwees naar de beheermaatschappij van het theater, ZNTM, staat in het raadsvoorstel dat ZNTM opteert voor een sattelietoplossing in de jaren van sloop en nieuwbouw van een nieuw theater. Satteliet wil zeggen: een centrale accomodatie met daarnaast wat kleinere podia. Hoewel de  gemeente  indertijd [coalitieakkoord 2015] geen voorstander van deze optie was.
Ook staat er een alinea over de financiering tijdens de tijdelijke situatie  tot in gebrukname van de nieuwbouw: een bedrag van [maximaal] € 801.000 dat uit het bestaande exploitatiebudget van ZNTM moet komen. Dat bedrag wordt ten laste gelegd van de reserve onderhoud/renovatie/nieuwbouw.
Door het recentelijk onderzoek en de voorbereiding naar de St.Cathrien als theater ligt het voor de hand dat ook weer die kerk een tijdelijk theater wordt. 

tekening © hendrik de laat, 1938.
.....................................................................................
 

Het betekent dat  gedurende een periode van drie jaar de exploitatie van een schouwburg stopt in het huidige gebouw. Door de sloop [in het eerste kwartaal van 2020] en de nieuwbouw [gedurende twee jaar] daaropvolgend is er dus gedurende [minstens] drie theaterseizoenen daar geen programmering  mogelijk. De Cathrien moet dan gedurende drie programmaseizoenen  van de parochie St.Jan gehuurd worden. Dat allemaal op basis van 'de verwachting is..'. en  dat '.. vergunningsprocedures niet tot vertraging zullen leiden'. Wat ook weer betekent dat '..oplevering niet begin 2023, maar medio 2023 kan  plaatsivinden'.