Gemeenteraad: voorspelbaar ‘JA’ tegen nieuwbouw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2018 | Gewijzigd op: 02-07-2018

De gemeenteraad, die morgen, dinsdag 3 juli 2018, bijeenkomt, zal uiteindelijk nagenoeg volledig instemmen met nieuwbouw van een TheateradParade.
Langer wachten kan niet meer en een ‘Nee’ heeft zoveel consequenties, alleen al aangaande de procedure en vanwege het stijgend prijspeil.


De oppositie zal met een enkele tegenstemmer [SP en Bossche Groenen] ] en een tegen-stribbelaar akkoord gaan met het voorstel van nieuwbouw van rond de € 70 miljoen[op basis van laatste jaarekeningen/ inkl. nieuw prijspeil én inkl. aanloopkosten] / [raadsvoorstel € 63 miljoen].  Maar..minstens één motie valt er te verwachten.

Dat betreft de onzekerheden over het zakelijk [business]plan en het ontbreken van een  toekomstvisie op de culturele ambities  van  het theater en van  alle culturele voorzieningen in de stad.

Dan is er nog Guus Paanakker c.s. die  berekende dat het nieuwe theater de gemeente jaarlijks € 7 miljoen  aan subsidies [jaarlijkse- en de exploitatie subsidie] gaat kosten..

Dus met moeite zal deze zwarte bladzijde van een jaren lange discussie rond een nieuw theater mogelijk gesloten kunnen worden.