Theater: Architecten winnen niet het door hen aangespannen kort geding

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2019 | Gewijzigd op: 17-07-2019
Uitslag van kort geding dat op woensdag 17 juli 2019 plaats vond 
De vier architectenbureaus die vanewge de afwijzing als kandidaat voor een nieiw te bouwen theater door de gemeente werden afgewezen [zie hieronder]  hebben in het door hen aangespannen kort geding van  woensdagmorgen 17 juli 2019,  aan het kortste eind getrokken.
De rechter vindt, net zoals de gemeente, dat zij in de  aanbestedingsprocedure rond het nieuw te bouwen theater, te laat kwamen. Hun protest werd niet ontvankelijk verklaard. Daardoor kand de nieuwbouw -voor wat de aanbestediingsprocedure betreft door kan gaan.

De vier Frits van Dongen, de AMA-groep, MVRVD en Kraaijvanger Architect hebben toen te laat bezwaar ingediend. Maar hun advocaat mr. Bert van Mieghem ziet een groot verschil tussen de eerste schetsen die NOAHH voor het nieuwe theater heeft gemaakt en het definitieve ontwerp. Hij verwijt de gemeente dat die tussetijds, tbv aanpassing van de voorgevel, het bestemmingsplan moet wijzigen. De gemeente zegt dat de bureaus zich op een oud [2013] bestemmingsplan hebben gebaseerd. Dat recentelijk gewijzigd bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld

Afgewezen architectenbureaus spannen  kort geding aan tegen gemeente ivm de volgens hen ontrechte afwijzing dd.19 juni 2019
Woensdag 19 juni 2019 hebben de vier afgewezen architectenbureaus* een kort geding aangespannen tegen de  door de gemeente gehanteerde selectie, niet rechtsgeldig volgens hen.. Advocaat Sueters verklaard dat de inschrijving door NOAHH rechtsgeldig is, aan de vier is een rechtens deugdelijke motivering verstrekt  en rechtgsmatig gegund aan NOAH en de opdracht is tijdens de aanbestedingsprocedure niet wezenlijk gewijzigd, evenmin is dat gebeurd tijdens de uitvoering van de aan NOAHH verstrekte opdracht. 

Daarbij is nog eens aangegeven dat de  de rechten om tot een vordering te komen door hen* eerder was verspeeld. 

*De vier bureaus Kraaijvanger, MVRDV, AMA Group en Van Dongen Koschuchn en daar tegenover de gemeente,  vertegenwoordigd door mr. L. Sueters van Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten


Bericht van 11 mei 2019 : Als nog proces door vier afgewezen partijen
Vier afgewezen partijen gaan toch kort geding aan tegen  gevolgde procedure naar ontwerpplan voor nieuw theater door architectenbureau NOAHH.
Na beraad en voor de vier partijen een teleurstelling over het gevolgde procedure en haar excuus  dat alle partijen niet voor 100% hebben voldaan aan de inschrijvingseisen van de aanbestedingsprocedure, maar NOAHH nog het beste voldoet aan de gemeentelijke eisen voor nieuwbouw,  gaat advocaat Bert van Mieghem namens de vier afgewezen architectenbureaus alsnog een proces aan tegen de gemeente.

Van Mieghem wil de gang naar een nieuw theater, zoals door de gemeente recentelijk in gang is gezet, doen stopzetten en  haar via de rechter tot een heraanbesteding dwingen.
 
Bericht van 7 mei 2019  Gemeente: geen strijdigheid bestemmingsplan met nieuwbouwsituatie
B&W komen nog eens terug, maar nu naar de gemeenteraad, met een brief [dd. 08052019] ‘Het nieuwe Theater aan de Parade’ op het ontwerpplan nieuw theater in relatie tot het bestemmingsplan.

Bij de brief zit een verantwoording aan de advocatenbureaus en een inhoudelijke  samenvatting.
Daarin geeft zij een uitleg over bestemmingsplan, nieuwbouwplan en of dat een aanpassing inhoudt.  Een technische uitleg zegt kort dat het functioneel ontwerp niet in strijd is met het bestemmingsplan. In dat conceptplan zijn de aanpassingen opgenomen, waardoor het huidige als het nieuw theater binnen het bestemmingsplan past..
De meer dan twee bouwlagen waar het omdraait,  wordt geacht te voldoen aan het bestemmingsplan. ‘Als dat artikel  [BP 2013 genoemd] voor de inschrijvers  leidend zou zijn geweest, dan zou er nog geen strijdigheid hebben bestaan’.
Geen enkel ontwerp voldeed...
Overigens voldoen geen van de vijf inschrijvers, én zij die bezwaar maakten én NOAHH met haar  geaccepteerd ontwerpplan, voor 100% aan de regels van inschrijving van de aanbestedingsprocedure. Maar het ontwerp van NOAHH sluit nog het beste aan op de plannen van de gemeente....

Kort geding..??
Dat én dat er ook geen sprake was van wilsgebreken, noch van wezenlijke wijziging van de opdracht, maakt de conclusie dat de met NOAHH gesloten overeenkomst niet tot vernietiging  kan leiden,' aldus eindigt B&W haar toelichting.
Maar de afgewezen partijen -middels hun advocaat Bert van Mieghem - beraden zich nog steeds over een kort gding omdat de procedure niet juist is verlopen.

Kandidaat aannemers
De aannemers die door de gemeente zijn geselecteerd en waarover in juni 2020 wordt beslist, om het ontwerpplan van NOAHH te gaan bouwen zijn: 
Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling [Eindhoven], Dura Vermeer [Bouw en Vastgoed, Houten],  Mertens Bouwbedrijf bv [Weert], Combinatie Sprangers Bouwbedrijf /Kuijpers, Breda/'s-Hertogenbosch], Combinbatie Visser & Smit Bouw bv/Engie Services Zuid bv Rotterdam/Oisterwijk, 

Bericht van  6 mei 2019 : Reactie gemeente: Aanbesteding nieuwbouw theater in gang gezet
Het lijkt op een reactie van het eerdere bericht [zie hieronder] als zouden de vier afgewezen architectenbureaus bezwaar hebben gemaakt tegen de voortijdige keuze van NOAHH [met haar schetsontwerp..!]  als favoriet bureau om een nieuw theater te bouwen.Over die stap zouden de advocaten van de vier bureaus* maandag 6 mei 2019 een besluit nemen. 
*MVRDV, AMA, Van Dongen-Koschuch en Kraaijvanger

Intussen meldt de gemeente voortzetting van de procedure naar nieuwbouw: Dat na de informatie door de gemeente over haar keuze geen  bezwaren zijn ingediend, wel werden vragen gesteld, die intussen zijn beantwoord.  Immers de periode van bezwaar [de zgn. Alcatel-termijn] is verlopen. aldus het persbericht van hedenmorgen, dd. 06052019]. Dat maakte de weg vrij tot een definitieve gunning aan NOAHH, zoals is geschied. Parallel daaraan is de aanbesteding voor een bouwteampartner [aannemer] gestart. 

Bericht van 4 mei 2019: Door architecten van niet geaccepteerde bouwplannen mogelijk bezwaar ingediend
Het gekozen ontwerp van het
Amsterdamse architectenbureau  NOAHH.

© noahh, 2018.
........................................................................................


Doordat de gemeente het bestemmingsplan gaat aanpassen maken de vier  bureaus wier ontwerp niet werd goedgekleurd, bezwaar omdat het ingestemde theaterplan gewijzigd wordt juist om het bestemmingsplan te kunnen inpassen. Die aanpassing betekent voor die afgewezen architecten een oneerlijk  proces. ‘Want,’ zeggen zij, ‘wat goedgekeurd is moet ook worden uitgevoerd.’
Als zij werkelijk een rechtszaak gaan beginnen betekent dat een vertraging van de nieuwbouw. Dat meldt het Brabants Dagblad [dd.04052019]. Maandag 6 mei 2019 valt de beslissing. Tot die dag krijgt de gemeente van de advocaat van de bezwaarmakers Bert van Mieghem de tijd te reageren.

Bericht van 3 juli 2018 : Gemeenteraad stemt in: Nieuwtheater is er door! 
Onder druk van een slecht geweten dat instemming met de nieuwbouw van een theater nog jaren zou kunnen voortslepen, is de gemeenteraad  dinsdagavond 3 juli 2018 akkoord gegaan met nieuwbouw van een theater aan de Parade. Alleen de SP, de BVP en de Bossche Groenen waren duidelijk tegen. De SP wil aan zo'n cultuurrtempel geen geld uitgeven en liever aan andere posten ook wat besteden. De Bossche Groenen: '.. Plan is niet goed uitgewerkt, het past niet op de Parade en modernisering zou voor € 20 miljoen kunnen....'

Uiteraard is die € 60,30 miljoen, die ook niet eens vast liggen, gezien de aanloopkosten en andere voortschrijdende kosten, geen stabiel uitgangspunt. Hoewel in het bedrag rekening is gehouden met prijsstijgingen.
Jaarlijks, zo werd berekend, gaat een Bosch theater aan subsidies en exploitatiekosten tegen de € 7 miljoen kosten. 


Terug naar boven