Impressie Ontwerpteam van NOAHH van nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2019 | Gewijzigd op: 16-03-2019
De  beoordelingscommissie met de gemeente  [inclusief adviseurs]  en TheateradParade  heeft na een voorselectie van vijf bureaus gekozen voor  het ontwerpteam van NOAHH architecten* voor een nieuw theater**.  NOAHH is eensluidend gekozen als de meest onderscheidende  inschrijver om een schetsontwerp voor een nieuw theater te maken. Haar ontwerp sluit aan bij de door de raad [juli 2018] vastgestelde uitgangspunten.

NOAHH is er in geslaagd om binnen de kaders van de opgave een eigentijds theater te ontwerpen. Het door NOAHH ingediende eigentijdse structuurontwerp voegt zich in de stedenbouwkundige context van de Parade. Het kenmerkt zich door een vergaande mate van multifunctionaliteit, flexibiliteit en programmeerbaarheid. Mede bepalend zijn de slimme en duurzame oplossingen, zoals  het hergebruik van constructiedelen en van materialen.
 *Zie ook NOAHH site 
 
.....
.....
.....
.....
Impressie van het nieuwe TheateradeParade
© noahh, maart 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extra zaal in gepland.
De ontwerpers van NOAHH hebben aan de opdracht twee zalen te plannen, toch naast de grote zaal met 1.000 plaatsen een kleinere zaal met 1.000 staanplaatsen of  500 zitplaatsen, nog een multi -functionele zaal op de plaats van de huidige bioscoop kunnen toevoegen. Die zaal staat in open verbinding met de er boven gelegen foyer. Het nieuwe theater krijgt veel glas aan de buitenzijde.

Het kernontwerpteam van NOAHH bestaat uit:
Deerns (installatie-advies), Pieters Bouwtechniek (constructeur) en DGMR (adviseur duurzaamheid). De overige door de gemeente  geselecteerde adviseurs zijn : PBTA (adviseur theatertechniek), PEUTZ (adviseur bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek), Stevens van Dijck (bouwmanagement) en Vitruvius (kostenadvies).
 
Vanaf 18 maart start het verdere ontwerpproces. In dit proces worden ook vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners uit de omgeving [in de klankbordgroep] betrokken. Daarnaast vindt de uitwerking van het ontwerp plaats in nauwe samenwerking met het Theater aan de Parade.
 Volgende week start eveneens de selectiefase van de bouwteampartner/aannemer met de publicatie van een selectieleidraad. De verwachting is dat deze partij in september 2019 definitief wordt geselecteerd.

** B&W heeft op 15 maart 2019 dit bericht in het informatiebulletin aan de gemeenteraad gestuurd. 

Terug naar boven