B&W: Meer tijd nodig in de aanloop naar nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2020 | Gewijzigd op: 13-05-2020
In de derde voortgangsrapportage van B&W over de bouw van een nieuw theater* staat onder meer aangaande de planning dat zij meer tijd wil nemen voor de ‘Definitief Ontwerpfase’ [DO-fase]. Die verlenging is bedoeld om meer [‘dieper’] inzicht te verkrijgen in de bouwkosten. En ook om financiële tegenvallers te minimaliseren in de ‘Technische ontwerp/ bestekfase’ [TO-fase]. Dientengevolge wordt die DO-fase verlengd tot medio juni 2020.
Een en ander, zegt de rapportage van B&W, leidt dat niet tot een vertraging mits….eventuele procedures bij de Raad van State door de wijziging van het bestemmingsplan als gevolg van een ander bouwvolume**, tot een vertraging leidt.
Parallel aan het DO-traject werkt het theater aan de verdere uitwerking van het bedrijfsplan. Dat wordt –naar verwacht- tegelijkertijd opgeleverd met het afronden van de DO-fase.
B&W merkt nog op dat volgens de actuele situatie de stikstofkwestie geen effect heeft op de ontwikkeling van het theater.

 Bekend is dat Bouwbedrijf Meertens uit Weert het theater gaat bouwen.
** Hier gaat het om een uitbreiding van de laad-en loszone en een hoger dak van de grote zaal. Het hoge dak is een aspect, dat al aanwezig was in de oudbouw, maar waaraan het bestemmingsplanplanologisch aangepast moet worden.

Bericht van 2 oktober  2019  Toch bestemmingsplanprocedure rond nieuw theater..
Het blijkt dat er alsnog een wijziging van het bestemmingsplan komt rond de nieuwbouw van het theater aan de Parade. Dat komt door twee zaken: de ingang[laad-en losplaats] aan de Triniteitstraat voor vrachtwagens en de beperking van maximaal twee bouwlagen. Dat bleek dinsdagavond [1-10-2019] op een informatieavond aan de politiek over de nieuwbouw, waar een redacteur van het Brabants Dagblad bij aanwezig was.
Al eerder en voorspellend is in ieder geval het antwoord van projectleider Peter Zwart, op de persinformatie van 12 september 2019 gedaan, op vragen vanuit de pers over die aangepaste laad-losplaats. Zwart zei toen '.. dat de aanpassing daarvan officieel ‘correctieaanpassing‘ heet, omdat het een correctie is op het bestaand bestemmingsplan. Waarvoor,’ zo zei Zwart, ‘een wijziging van het bestemmingsplan nodig is’.

Kortom: de conclusie is in ieder geval, dat door het noodzakelijke bestemmingsplantraject de nieuwbouw toch vertraging gaat oplopen, al rekent B&W voor dat alles binnen de geplande termijnen verloopt…. ofwel, zoals wethouder Huib van Olden op 12-9-2019 zei, dat'.. als we in 2020, na de Vuelta en de Boulevard aan de gang kunnen gaan, dan kan het nieuwe theater binnen drie jaar worden geopend..'. 
 
De op 12 september door architect Patrick Fransen van NOAHH getoonde maquette.
Aan de voorkant [middenin] de  laad-en losplaats met een transparante toegang.

© NOAHH
 


Terug naar boven