Nieuw theater stap dichterbij

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-06-2020 | Gewijzigd op: 06-06-2020
Het College van B&W heeft een volgende stap gezet richting de vernieuwbouw van TheateradParade door het benodigde ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. Dat wordt nugelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben vanaf maandag 8 juni 6 weken de tijd om hun zienswijze daarop kenbaar te maken.

Bestemmingsplan
In 2012 is het bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld. Daarin is Theater een de Parade ook opgenomen. Het huidige theatergebouw komt niet overeen met wat daarin staat. Dat hebben we toen niet goed gedaan. In 2006 verleenden we een vergunning voor het uitbreiden van Theater aan de Parade. Die uitbreiding is niet opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad. Dat betekent dat  die veranderingen van 2006 alsnog in een nieuw bestemingsplan  moeten worden vastegelegd. 
Bezwaarprocedure
Dat betekent dat de tegenstanders van een nieuw theater dit aangrijpen om alsnog een bezwaarprocedure te starten. Met andere woorden 'nabij' is wel erg optimistisch gesteld. 
Meer info op: www.s-hertogenbosch.nl/theater/  
De raad neemt in oktober 2020 een besluit over het bestemmingsplan. Wij werken op dit moment samen met de architect en aannemer aan het afronden van het Definitief Ontwerp. Dat werken we daarna uit tot een bestek. Begin oktober starten we met het saneren van het asbest in het gebouw. Begin december start de sloop en in het 2e kwartaal van 2021 de bouw. 

Bericht van 2 juni 2020 Theatercomplex- Na inzage Welstand- alsnog tot één geheel aangepast.
NOAHH heeft de kritiek op  het ingediende ontwerp voor het nieuwe theater zich aangetrokken. Het complex laat weinig één geheel zien.
Het bestaat nog teveel uit aparte delen.  Daarom hebben de architecten van NOAHH de glazen pui van de  foyer doorgetrokken naar het meest rechtse/zuidelijke blok dat de theaterzaal en de toneeltoren bevat.  
 
......
......

Hierboven: Het aangepaste ontwerp van NOAHH, waarop de glazen foyerpui is doorgetrokken naar het [rechter] deel van de theaterzaal en toneeltoren. 
Zie foto hieronder waarop die glazenpui nog ontbreekt.  © noahh
Ook zijn er zwaardere aluminium glaskozijnen in het middendeel [foyerdeel] toegepast. 

De Bossche architect Cor Passchier heeft zich weer kritisch uitgelaten over het ontwerp: 
Over dat 'lelijkste gebouw op de Parade' schrijft hij verder: 'een weergaloze schaalvegroting', een gebouw dat als een reus afsteekt bij de bestaande panden.
Voor de grote [18 meter brede] schuifdeur van het laad- en losperron [in rechter deel] moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Evenals voor de hefdeur naar de nieuwe 'Pleinzaal',' aldus Paschier die ook nog de dakopbouw van de toneeltoren mist..

Bericht van 16 januar 2020 Commissie Welstand weinig problelem ..... op ontwerp nieuw theater 
 
Impressievan het front van het nieuwe theater, waarvoor eind dit jaar de
sloop en in 2021 de bouw begint. In 2023 moet het project klaar zijn. 

foto's © NOAHH
......

Donderdag 16 januari 2020 heeft de Commissie Welstand zich over het ontwerp van de nieuwbouw van het TheateradParade gebogen. Uit wat de gemeente in haar Informatiebulletin over die ontmoeting schrijft blijken er nauwelijks  grote technische, noch bouwkundige problemen over dat ontwerp te bestaan. De commissie was vol lof over het 'paradepaardje', zoals ze het noemde. 'Een geslaagd ontwerp, feestelijk en chique.’

De procedure naar de sloop [eind dit jaar] en nieuwbouw [in 2021/2022] verkeert momenteel in de overgang van 'Voorlopig ontwerp' naar 'Definitief ontwerp'.
In het informatiebulletin staat: Natuurlijk gaf de Welstandscommissie advies over het vervolg van de planuitwerking. Dat gaat onder meer over aandacht voor de detaillering en zorgvuldigheid van de overgangen tussen gebouwdelen onderling en de omgeving. De commissie benadrukt om de kwaliteit [..]  in de voortgang van het proces vast te houden [...].

 

Terug naar boven