Impressies sloop TheateradParade

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2021 | Gewijzigd op: 17-07-2021
Impressie sloop de datum 16 juli 2021
Parade: Op grote hoogte. De soop gaat voort van oud Theater.
foto © henk van esch, 16 juli 2021.

Impressie sloop theater juni 2021
 
foto's © henk van esch,  23 juni  2021.
 
 
foto ©henk van esch,  4 juni 2021

Actueel plaatje van TheateradParade  in zijn ondergang  dd.  4 januari  2021.
Parade: De ondergang van een ruim 40-jarig theatergebouw. foto © henk van esch, 4 januari 2021.

Bericht van 16 december 2020  Uitstel sloop theater mogelijk. vertraging nieuwbouw  theater
Door bezwaarschriften is de sloop van het  theater op de Parade gestopt. Dat meldt B&W in een brief  dd. 16 december 2020. Zij zet daar bij dat op 3 december 2020 in aanvulling van de omgevingsvergunning [waarin een sloopmelding is gedaan], deze sloopmelding alsnog akkoord is bevonden. In die omgevingsvergunning zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd voorbereid.
Maar omdat er beroep is aangetekend tegen beide besluiten, die als één geheel worden opgepakt, en die vanaf 2 november 2020 ter inzage werden gelegd,  kunnen de bezwaarmakers bij de Raad van State in beroep gaan. Die termijn is intussen op 15 december 2020 verstreken, maar omdat een van de drie partijen die in beroep gingen een verzoek tot voorlopige voorziening indiende,  kan pas de sloop worden voortgezet, zodra de voorzieningenrechter  uitspraak heeft gedaan en... dat verzoek heeft afgewezen. 

Bericht van 11 september  2020 Sloop theater gestart
en een Update van vertaging sloop TheateradParade dd. 21 september 2020.

............................
De sloop door aannemer Appelhof gaat door. Bouwdelen worden
door Van Riel van dak gehaald. Rechts een transportwagen van Remie.

foto © paul lkriele. 21 september 2020.


Bericht van donderdag 10 september 2020: Sloop TheateradParade gestart maar zonder vergunning .....
Donderdag 10 september 2020 werd oor Heezen bv begonnen met de sloop van hetTheateradParade.Tenminste met de voorgevel waar de luifels werden weggehaald. Maar dat gebeurde zonder enige vergunning ofd sloopmelding terwijl de raad ook de plannen van nieuwbouw nog moet goedkeuren.  Dat meldt het Brabants Dagblad dd. 11092020. Eerst schrijft het BD: 'Er kan geen nog bezwaar gemaakt worden tegen demelding van de sloopvergunning' en meteen daarna staat er: 'dat er wel bezwaar gemaakt kan worden'. Dat kan weer zes weken in de aanpak  kosten. 

B&W berichteh op 11092020 via een raadsiformatiebrief dit aan de gemeenteraad:
Start sloopwerkzaamheden Theater aan de Parade Deze week is de aannemer gestart met de 1e fase van de nieuwbouw van Theater aan de Parade. In deze eerste fase vinden de asbestsanering en voorbereidende sloopwerkzaamheden plaats. Het gaat om strippen van niet constructieve onderdelen. Hieronder vallen wand en vloerafwerkingen, niet constructieve vloeren en wanden, cosmetische afwerking et cetera. Daarnaast treffen we de voorbereidingen om de bouwplaats te kunnen inrichten. Onderdeel daarvan is het slopen van de gehele luifel aan de voorzijde van het gebouw. Voor al deze werkzaamheden heeft de project organisatie een melding gedaan. De benodigde toestemming is hiervoor vervolgens verleend.
 
Heezen bv begon donderdag 10 september 2020 met de sloop van het theater...
zonder vergunning en zonder sloopmelding én voorafgaand aan de asbestverwijdering.

foto © paul kriele, 10 september 2020.


Bericht van 4 september 2020 Theater geeloten maar 'enige' aanpassing bouw plan is nodig.....
Voor de nieuwbouw van het TheateradParade lagen vanaf 8 juni 2020 het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning onlangs ter inzage. Het College van B&W heeft na beoordelling van de ingekomen zienswijzen nog een kleine wijziging aangebracht en daaropvolgend de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen. Het plan past nagenoeg  binnen het ontwerpbestemmingsplan behalve op een aantal onderdelen in het bouwplan die niet helemaal in overeenstemming waren met het ontwerpbestemmingsplan. Voor een deel is het ontwerp aangepast en voor een deel wordt het bestaande bestemmingsplan minimaal aangepast.
Geen toename bouwvolume....
De aanpassingen aan het bestemmingsplan leiden niet tot een verruiming van het toegestane bouwvolume, maar de wijzigingen zijn wel nodig voor een goede exploitatie in de komende 40 jaar. Het gaat daarbij om de omloop van de grote zaal, de verspringing van de voorgevel (eerste en tweede verdieping) en om een aantal voorzieningen voor het behoud van de kelder en het realiseren van een droge bouwkuip.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan
Het gewijzigde bestemmingsplan wordt als raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad op 6 oktober 2020 het bestemmingsplan vast stelt, wordt de omgevingsvergunning direct verleend. Het besluit ligt dan samen met de omgevingsvergunning opnieuw zes weken ter inzage. De terinzagelegging wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.
Start asbestsanering Volgende week [37] start de asbestsanering. In december 2020 kan worden gestarten met de sloop van het theater. Daarbij blijven de kelder en de basis van de grote zaal van het huidige theater behouden.
Het nieuwe Theater aan de Parade opent haar deuren in theaterseizoen 2023/2024.

Terug naar boven