Foute berekening kosten nieuw theater/kosten vallen toch duurder uit

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2021 | Gewijzigd op: 12-05-2021

Sloop van het theater op de Parade door M. Heezen.
foto's © henk van esch, 12 mei 2021 [hieornder] en paul kriele, 11 mei 2021.

Foute berekening van hoger uitvallende kosten nieuw theater.
In een ingezonden bericht [Brabants Dagblad dd. 12052021] stelt Tom van der Ven [oud directeur bij de BAM*] dat de gemeente de hoger uitvallende kosten voor een nieuw theater 'verkeerd' berekend. Zij neemt niet de eerste tegenvallende kosten in die berekening mee. Namelijk het eerste [afgekeurde] bouwplan van UNstudio, komt daarin helemaal niet in voor. De kosten daarvan bedragen  €3,7 miljoen. Daardoor valt een nieuw theater al  €3,7 miljoen, plus de huidige tegenvallende kosten  [schadevergoeding aan aannemer, duurdere kosten aannemer/schadevergoeding, prijsstijging en kosten van juristen] € 4,45 miljoen is tezamen € 8,15.
Frappant is daarbij ook nog dat die hoger uitvallende kosten niet op de post 'Nieuwbouw theater', maar ten laste van het Structuurfonds terecht komen...
*Tom van de Ven, die de foute berekening toeschrijft aan een misrekende wethouder Huib van Olden,  schrijft zijn  artikel mede namens de bezwaarmakers. 

Bericht van 30 april 2021 De kosten van een nieuw theater vallen toch hoger uit

De kosten van de bouw van een nieuw theater vallen toch €4,45 miljoen duurder uit. De oorzaken liggen in:
- Contractueel verplichte schadevergoeding aan aannemer € 1.425.000
- Correctie loon-en prijsstijgingen door vertraagde start bouw € 1.260.000
- Kosten verhoogde capaciteit aannemer € 1.700.000
- Extra inzet adviseurs en juristen € 65.000

Uit brief B&W aan de gemeenteraad dd.29042021.