Oud-theatedirecteur Luc van Gent wil nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2010 | Gewijzigd op: 04-07-2013
Luc van Gent staat in Den Bosch bekend als de man van de bevrijdingsreünies met Britse veteranen en als man van de documentaires, films en boeken over de Bossche bevrijding van oktober 1944. Van Gent was de voorzitter van de door hem opgerichte Stichting October 1944.
Van Gent, voormalig toneel- en televisieregisseur bij de KRO-televisie en vanaf 1967 directeur van het Casino, later TheateradParade, heeft een uitgesproken mening over hoe een theater of muziekhal er uit moet zien. Dat was al zo veertig jaar geleden. Diens moderne en vooruitstrevende opvattingen zijn er in de loop der jaren niet minder op geworden. De ervaren Van Gent is een man met een –bruikbare - visie.

>>>Hieronder een visie voorafgaand aan het artikel van Luc van Gent in het BD van 27 november 2010.
Het blijkt achteraf  een -voorbarige -zinspeling op Van Gents mening te zijn. 
Van Gent mikte in zijn krantenartikel toch - wat we niet hadden verwacht - op een meervoudige functie. Hij zegt expliciet in zijn reactie geen multifunctionaliteit te bedoelen, maar drie culturele functies in één gebouw !

het bekrompen Den Bosch van de jaren 60/70
In zijn -eerste- mening in het BD van zaterdag 27 november 2010, fixeerde Van Gent zich nogal op het technisch aspect van de akoestiek. Maar, zoals hij ons schreef, '..eerst maar een steen in de vijver. .Uitvoeriger, dat komt nog wel. Dat heeft te maken met de totale breedte van het  theateraanbod, dat veel ruimer en intenser is dan in 1967, toen ik na 22 jaar terugkeerde in een  -in cultureel opzicht - bekrompen stad. '

Uit de 'Poll'van het BD vandaag 27 november 2010, blijkt dat van de 2400 reacties, 58% positief staat achter Van Gents mening.

De bij de KRO-televisie in Hilversum werkzame Luc van Gent werd in 1967 door de toenmalige burgemeester Lambooij als theaterdirecteur van een gemeentelijke schouwburg naar Den Bosch gehaald.
In 1974 volgde de confrontatie met 'nieuwbouw'.
.
foto © paul kriele, 26 november 2011.

In 1967, drie jaar nadat de gemeente eigenaar van het Casino was geworden, werd de bij de KRO-televisie werkzame Van Gent door de toenmalig burgemeester Rob Lambooij overgehaald om als directeur van de gemeentelijke schouwburg naar Den Bosch te komen.

jaren 70: langdurige discussies over verbouw of nieuwbouw
In de beginjaren 70 begon een discussie op gang te komen over een nieuwe schouwburg. Dat werd een complexe procedure. Kortom: mede door de visie van Van Gent ging er na sloop en nieuwbouw van het Casino van1935 in 1976 aan de Parade een multifunctioneel theater open. Multifunctioneel was mode in die tijd. Je had meer voor minder geld. ..
De Pleinzaal en het – inmiddels tbv een terras, weggehaald verhoogd - podium, zijn daar de voorbeelden van.
Maar Multifunctioneel is weer uit de tijd.
Uit de tijd theater
Het TheateraandeParade is in vele opzichten facilitair [te klein toneel, beperkt en weinig riante artiestenfoyer e.d.] achterhaald. Ook de Pleinzaal voldoet so wie so niet meer aan een eigentijds gebruik.
Bovendien laat de theaterzaal zich niet met een zaal voor grote muziekproducties, zoals musicals en optredens van popsterren, combineren. Aan concertuitvoeringen worden hogere eisen gesteld. Het podium is te klein, zeker voor internationale balletgezelschappen.
De combinatie van concert en theater vormde in 1974 al een probleem toen er kritiek kwam op de akoestiek van de grote zaal voor concerten. Uiteindelijk verliet Het Brabants Orkest Den Bosch.

Den Bosch is al aan zijn vierde theater/schouwburg toe. Het Concertgebouw even niet meegerekend.
Dit Casino aan de Parade kwam in de plaats van de sociëteit Casino aan de Papenhulst.
Schouwburg Casino: gebouwd in 1935/ afgebroken in 1973/4.

ontwerp © architect c.bruck.


Binnen de te maken keuzes zitten ook met elkaar in strijd zijnde elementen. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw gaat bij de gemeente uit naar de Parade omdat het stadsbestuur een Bosch’ ontmoetingstheater wil. Maar daarnaast speelt het verlangen en zeker de behoefte naar een grote muziektempel met 1200-1400 plaatsen. In dat geval komen terreinen buiten de binnenstad in beeld. Dat maakt het des te moeilijker te beslissen.
Een feit is ook dat de gemeenteraad – bij herhaling - niet kan kiezen, ofwel door de factor geld, of door de moeilijke keuze bij de behoefte naar populair of naar traditioneel [toneel/concerten] amusement.
Een muziekhal vraagt om een groter bouwoppervlak voor een grotere publiekszaal met minimaal 1250 stoelen. Dat is vereist om de kosten voor de gages te kunnen dekken van de producenten. Er zijn al voorbeelden van plaatsen waar zelfs producenten zakelijk en/of financieel invloed hebben op de bouw.
Bouwkundigen zeggen dat een dergelijk muziekhal best op dezelfde plek gerealiseerd kan worden.
De beslissing wordt alsmaar uitgesteld. In die onzekere situatie laat de gemeenteraad dan weer eens een onderzoek verrichten: l’histoire se repête, zoals in de jaren zeventig, toen aanvankelijk een verbouwing van het ruim 35-jarige Casino nog een optie was. Ook toen zijn er jaren overheen gegaan vooraleer het besluit tot nieuwbouw werd genomen.
Ook de locatie - het Bossche Broek kwam even in beeld - vormde een heet hangijzer.
Het grote probleem zijn de kosten. Bij de besluitvorming speelt dan ook de bezuiniging mee. Maar in het coalitieakkoord is een aanpak van het theater vastgelegd. Hoe dat in te vullen? Daar mag zo nu en dan een bureau of een deskundige zich over uitspreken.

   Het front van de schouwburg mocht in 1974 beslist niet de lijn naar het Zuiderportaal van de St. Jan verstoren.

foto © marc venrooij, 5 april 2009.

Luc van Gent kiest voor een nieuw theater omdat hij als geen ander het verouderd gebruik en de moeizame exploitatie van dit gebouw kent. Maar een herhaling van ‘multifunctioneel’ zal het zeker niet worden. Omdat het een zich in het gebruik altijd ten nadele tegen het andere keert. Toch zoekt Van Gent de oplossing in één gebouw met drie functies.Terug naar boven