Besluit al of niet nieuw theater in 2012

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-01-2011 Het staat vast: Den Bosch krijgt een ver-]nieuw[d] theater, maar een beslissing over de kosten valt pas in 2012. Eind dit jaar wordt al bekend welke keuze de gemeenteraad gaat maken.
Er zijn drie mogelijkheden: nieuwbouw óf op de Parade, óf elders, óf verbouw van het oude theater van 1976.
Een gelijksoortige discussie verliep er ook 40 jaar geleden. Uiteindelijk kwam toen 'de politiek' tot de conclusie dat verbouw even, of nog duurder was dan nieuwbouw... In die tussentijd waren er wel jaren verstreken wat het kostenplaatje alleen nog maar hoger maakte.
Nu zijn we in de jaren negentig al begonnen met de wens om een nieuw theater omdat het huidige qua accommodatie en voor de artiesten en qua toneelvloer niet voldoet.  Het is bovendien, bij grote producties zoals musicals, niet kostendekkend omdat er te weinig mensen in kunnen.

Een theater in Den Bosch gaat maar 35 -40 jaar mee.
Het huidige dateert van1976, het voorgaande van 1935.

Maar een discussie over een nieuw theater kan er ook wat jaartjes aanlopen
.

foto © marc venrooij, 5 april 2009.

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen [2 januari 2011] vertoonde zich het merkwaardige beeld dat de linkse fracties [PvdA en Groen Links] neigen naar nieuwbouw en de VVD en D66 zich in dat opzicht terughoudend opstellen.

zie ook bericht  Oud-theaterdirecteur Luc van Gent wil nieuw theater dd. 26 november 2010