Nagenoeg zeker geen nieuw theater aan de Parade

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2011 Het is nagenoeg uitgesloten dat een nieuw theater op de plek van het oude komt te staan. De verklaring is simpel. Door de wensen [zeg eisen] voor een eigentijdse theater/muziekhal lukt het geen architect een ontwerp voor de huidige locatie te maken.
Daarbij speelt - afgezien nog van een meer riante artiestenfoyer] -  de afmetingen van een toneel dat geschikt moet zijn voor musicals en grote internationale balletten. Uitvoeringen van musicals vergen een minimale zaalcapaciteit van 1200 plaatsen wil dat kostendekkend kunnen zijn. Dat heeft Bastion Oranje uit welingelichte kringen vernomen.
Wat het capaciteits probleem betreft, zoals eerder geschreven, zit de schouwburg ingeklemd tussen het zuster- [van de Choorstraat-]complex en de verlengde Triniteitstraat-Parade, waar het criterium geldt: vrij zicht op het Zuiderportaal van de Sint Jan. Om nog maar niet over een laadperron te spreken.

Het uitsluiten van de Parade voor nieuwbouw staat haaks op het Collegebesluit van 31 mei 2011, waarin werd aangegeven, dat na ampel beraad en na inzage in de discussies en raadsbesluiten er een nieuw theater met een grote en een middenzaal op de Parade komt.
Het TheateradParade heeft  na 37 jaar zijn langste tijd gehad.

foto© marc venrooij, 5 april 2009.

 

 
Maar waar dan wel een nieuw Theater?
-Niet op het GZG-terrein. Die locatie komt te laat vrij. De procedures voor nieuwbouw aldaar moeten nog beginnen, laat staan dat er nog geen bouw ontwerp ligt, stelt een hoge gemeenteambtenaar.
-Op de kop van 't Zand dan wel..? Ook daar niet. Je zet geen schouwburg naast een andere cultuurtempel als de Verkadefabriek.
Maar ook daar spelen procedures, die nog zo prematuur zijn, dat een spoedige nieuwbouw -het liefst vóór
2016 aan te vangen- niet haalbaar is. De plannen mbt Koudijs zijn er ook in het geheel niet.
-Rest de locatie Paleiskwartier.  Hier spelen vele argumenten ten gunste van nieuwbouw van een nieuwe Bosch' theater.  En er is voor deze locatie op de Zuidkop nabij het SM's geen enkel tegenargument.

De gemeente en met name Willem van de Made, zoeken voor het Paleiskwartier nog steeds naar een publiekstrekker.
Het niet doorgaan van de bouw van een bioscoop, speelt positief mee aan de behoefte aan bijv. een theater.
Voordelen voor een Paleiskwartierkeuze zijn de komst van de Ponte Palazzo en de  aanwezigheid van jeugd door tal van onderwijsinstellingen
Door een theater in het Paleiskwartier zal de levendigheid van deze wijk, die eerder door de gemeente werd geafficheerd als binnenstadswijk, worden vergroot..
Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Wilemspoort waar de komst van een publiekstrekker een sterke factor speelt om te voorkomen dat Willemspoort een tweede Paleiskwartier gaat worden. 

Voor de historie van het Theater zie  Berichten TheateradParade dd. 12 september 2008.
en voor de historie van de  Sociëteit Casino en de schouwburg van 1935 dd. 12 september 2008.

Terug naar boven