Overzicht berichten van Theater aan de Parade

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2008 | Gewijzigd op: 08-02-2009


Deze pagina vertelt de voorgeschiedenis van het huidige Schouwburg annex bioscoopzaal aan de Parade. De naam is afgeleid van de oorspronkelijke sociëteit aan de Papenhulst. Vanaf 1 juli 1965 werd deze schouwburg gemeentelijk en vanaf 1996 heet het Casino: Theater aan de Parade. Over Tom Odems en de Sociëteit Casino zijn aparte pagina's opgenomen.

----------------------------------------------------------
Aanleg nieuw laadperron  14 en 28 juli 2007.
Terras voor schouwburg   16 januari 2006
Nieuwe directeur TheateradParade  4 juli 2007. 
TheateradParade blijft aan Parade  21 juni 2007.
Zelfstandig TheateradParade  16 november 2006.
Toneelmeester Gë van Berkel onderscheiden  16 oktober 2006.
Gedenksteen F.van Lanschot keert -na reparatie- terug  7 september 2006.
Aanleg terras /den bosch, 29 augustus 2006.
Nieuw bestuur nieuwe schouwburg 21 juni 2006.
Theater van zijn voetstuk - 4 februari 2006.
Start theaterseizoen 2005/opening theatercafé- 17 augustus 2005
Afscheid theaterdirecteur Frits Bekker - 21 februari 2005.
Megatheaters op komst -20 juli 2004
Bevrijdingsmusical - mei 2004
25 jaar Theater aan de Parade [1 april 2002]
Nieuwbouw schouwburg 1974-1976
-----------------------------------------------------  
Aanleg nieuw laadperron  juli 2007.
foto's © gerard monté, 28 juli 2007 De aanleg van een nieuw laadperron dat vrachtwagens in staat stelt -meer schuin en dus effectiever- te kunnen laden en lossen, krijgt vorm.


De perronafscheiding in aanleg, maar achter zeildoek.. foto's © paul kriele 14 juli 2007.

TheateradParade krijgt eigen terras, 29 augustus 2006.

Theater aan de Parade mocht bij de nieuwbouw inn 1974-1976 geen markante uitbouw hebben op de plek van het voormalige sfeervolle theatercafé. De zichtlijnen naar de zuiderpoort van de Sint Jan zouden daardoor worden belemmerd. Na vele procedures is het dan de directie eindelijk gelukt alsnog een terras aan de voorzijde, maar dan meer naar de bocht van de weg, te realiseren.
Het muurtje dat als een soort bastion door de artchitect ter plekke was bedacht, maar voor de toenmalige theaterdirecteur Luc van Gent, die de podiumkunsten als speerpunt had, betekende het een podium dat uitermate voor dat doel geschikt was.

De opzet voor een terras  heeft vele voetbrekens gekost. De idee van een theatercafé, dat dateert van het oude Casino, was met de komst van een nieuwe café/lounge al gerealiseerd. Het terras in aanleg .

foto's © paul kriele, 29 augustus 2006.
 

Nieuwe directeur TheateradParade den bosch, 4 juli 2007.
Harrie Vermeulen, afkomstig van De Leest in Waalwijk.

foto © gerard monté 16 december 2007.

De 46-jarige Harry Vermeulen, de huidige directeur van Theater De Leest in Waalwijk, is de nieuwe directeur van TheateradParade. Dat gebeurt op voorstel van de B.V. Zuid Nederlandse Theatermaatschappij, de beheerder van o.a. de schouwbrug. Vermeulen volgt daarmee de ad-interim Hendrik Noppen op, die op zijn beurt de functie waarnam van Tom Odems [*1944], die in december 2006 gedwongen aftrad.

TheateradParade blijft aan Parade  21 juni 2007. 
Uit reguliere gesprekken tussen de ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch met het College van B&W blijkt dat TheateradParade op de plek blijft waar het sedert 1935 staat. Lange tijd is dat theater, dat in 1976 de huidige vorm kreeg, ook als concertzaal gebruikt. Juist die beperking was voor het Brabants Orkest reden naar een moderne, akoestisch verantwoorde, concertzaal in Eindhoven te verhuizen. Bovendien wilde het toenmalige stadsbestuur geen geld steken in een concertzaal.Een nieuw element doemt op, dat tevens een beperking openbaart van het huidige TheateradParade: de wens om een multifunctionele [wat in 1976 het Casino heette te zijn] muziektempel, à la Joop-van-de-Endetheaters. Wederom door die beperking bevindt TheateradParade zich in een neerwaartse spiraal. 
Dan is er nog het feit dat in 2010 het theater geprivatiseerd wordt.
Kortom: Het huidige gebouw voldoet niet, maar een theater zal er aan de Parade blijven bestaan al wordt het dan het derde in 80 jaar tijd. Want in 2009 wordt beslist of het huidige 30-jarige gebouw in 2010 wordt afgebroken of gerenoveerd
Omdat B&W niets zien in een theater, noch op de locatie Groot Ziekengasthuis, noch op de locatie kop van ’t Zand, blijven mogelijk het Paleiskwartier, dat nog steeds een publiekstrekker mist, of de Brabanthallen in beeld voor een moderne muziektempel.

------------------------------ 
Zelfstandig TheateradParade / Koningstheater  16 november 2006. 

Per 1 april 2007 wordt het TheateradParade inkl. Koningstheater een zelfstandige bedrijfseconomische b.v. . Dat maakt de positie van het theater slagvaardiger, zoals elke andere culturele instelling. In die vrije marktpositie kunnen er meer toppers -op gebied van toneel en dans -worden aangetrokken, aldus de ad-interim directeur Hendrik Noppen.
In die bv blijft de gemeente voor 100 % aandeelhouder. Maar het kan gebeuren dat naast de gemeente zich ook andere geldschieters aandienen. Maar daar wordt niet actief voor gelobbyd. TheateradParade is sterk in haar programmering en service, maar op gebied van presentatie [m.n. het gebouw], efficiency en marketing [communicatie] kan nog heel wat verbeterd worden, aldus theaterdirecteur Noppen, die er naar streeft het Bossche theater in de Top 10 van Nederlandse theaters te krijgen. 
De verzelfstandiging staat geheel los van een nieuw theater. Wat dat betreft wordt 2015 een cruciaal jaar, want dan is het gebouw in zijn geheel afgeschreven. Dan moet ook duidelijk zijn of er een geheel nieuw gebouw komt of het oude wordt aangepast. In de planvisie die in 2009 verschijnt, staat bepaald, of het nog zinnig is om groot onderhoud aan het gebouw aan de Parade te plegen. Dat besluit hangt dus samen met het voortbestaan van het uit 1976 daterende gebouw.

Toneelmeester Gé van Berkel onderscheiden  16 oktober 2006.
Maandag 16 oktober 2006 is de toneelmeester Ge van Berkel van TheateradParade onderscheiden.Van Berkel, die een enthousiast en energiek theaterdier, is 25 jaar als toneelmeester in dienst bij TheateradParade. Maar naast zijn functie toont hij zich ook nog eens als een creatief talent. Dat leverde hem de Zilveren Krommer. Dat is in de theaterwereld een hoge onderscheiding voor iemand ‘…met een onberispelijke staat van dienst’. Dat werd in de toespraak van directeur van het theater –Judith Vink nog eens onderstreept. Acteur Pierre Bokma, die de onderscheiding uitreikte, noemde Van Berkel een rolmodel, een ware technicus, iemand met een Gé-kracht, die alle touwtjes goed en strak in handen heeft. Acteur


Pierre Bokma spreekt de 'bekendste toneelmeester' van Nedwerland -Gé van Berkel toe, voorafgaand aan de uitreiking van de Zilveren Krommer.

foto © theateradparade, 16 oktober 2006.
 


Gedenksteen F. van Lanschot keert terug 7 september 2006. 
In de Casinotuin –nabij het bruggetje over de Binnendieze -staan twee beelden met de naam De Wachters. Deze opvallende pendanten zijn een cadeau van de bankiers F.van Lanschot aan de stad. Voor een toelichting is een gedenksteen ingelegd. Tot ergernis van de werkgroep van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch was die steen al jaren stuk. Bovendien bleek een letter ‘C’ van Jan Cees [van Lanschot] niet duidelijk leesbaar en werd als een ‘G’ uitgelegd. Na aandringen van de werkgroep en mbv de Stichting F.van Lanschot heeft de gemeente eindelijk opdracht gegeven tot reparatie [ verlijmd gelijmd]. In een betonnen bed keert de steen waarschijnlijk eind september 2006 terug.

De twee pendanten, die geschonken zijn door de bankiers F. van Lanschot aan de stad, worden De Wachters genoemd.

foto's © paul kriele, 7 september 2006.
 
Bij deze stadsentree via de Casinotuin lag ook een gedenksteen: op de linker foto onderaan. Die natuursteen werd op 30 augustus 2006 weggehaald voor reparatie.

 Op de steen staat Geschonken door de J. C. van Lanschotstichting aan de Gemeente 's -Hertogenbosch, maart 1996.
De kunstenaar van de beelden is Eugène Dordeigne. In 1999 was er al sprake van een scheur in de steen die ook toen werd hersteld. Maar dus in augustus 2006 is eindelijk gehoor gegeven aan de opmerkingen van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosh om de steen opnieuw te herstellen van de al lang bestaande scheuren.
Meer over Casinotuin zie hieronder bij Casinotuin

Privatisering Schouwburg 21 juni 2006.   
In vervolg op wat DeTelegraaf van 6 juni 2006 meldde, volgt nu ook de gemeente met het bericht dat , ‘…ter voorbereiding van de verzelfstandiging van TheateradParade een raad van commissarissen wordt benoemd. Daarin hebben zitting: Henk Kivits, voorzitter van de RvB van de Zuid-Nederlandse Theater Maatschappij ZNTM [lees TheateradParade] en Carl Dona en Ton Nelissen als lid. Tot tijdelijk interim- directeur is Hendrik Noppen aangesteld. Hun vergoeding bedraagt € 17.500. De commissarissen, allen betrokken bij [het bestuur van] Jazz in Duke Town, dragen hun vergoeding over aan dit evenement. Tom Odems was directeur van deze ZNTM, een restant van de oude directeurschap van het Casino onder Martens, die feitelijk de bioscoop beheerde.

Theaterdirecteur Tom Odems ziek thuis, 1 juni 2006.
In vervolg op het bericht van gisterenavond laat, blijkt dat Tom Odems op advies van het sectorhoofd Cultuur van de gemeente -Corno Stijnen- ziek thuis vertoeft. Dat advies sluit aan op de min of meer actuele ontwikkelingen van TheateradParade, waarvan de positie als concertzaal en grootschalig theater/evenementenhal ter discussie staat. 
Technisch gezien beantwoordt dat theater niet meer aan de eisen van de tijd, zo blijkt uit een toelichting door de voormalige bedrijfsdirecteur Frits Bekker. ‘Dit gebouw past in de stad goed als theater voor toneel en dans en enkele kleinschalige producties. Dat kleinschalig theater is overigens veelal overgenomen door de Verkadefabriek en het nabij gelegen Koningstheater e.d. .

Dat TheateradParade zou, met zijn traditionele functie voor toneel en dans, een goede plaats kunnen bieden als bezoekerscentrum voor stadsbezoekers/toeristen. Daarnaast kan ik me voorstellen dat er een elders [buiten] de stad een nieuwe evenementenhal komt. Dat idee is eerder door Odems met Dirk Lips besproken om bijvoorbeeld op de locatie Brabanthallen een dergelijke ‘Joop van de Endehal’ te bouwen. [Lips blijkt het Autotron te willen afstoten en zich op de Brabanthallen te willen concentreren, red.]  ‘Helaas zijn er al vele rapporten verschenen onder meer van prof Klamer maar het College van B&W heeft nagelaten een visie te geven en conclusies te trekken,’ aldus Bekker. ‘In het licht van de privatisering werd – wederom - een het besluit over de functie van TheateradParade vooruitgeschoven tot 2010…. Maar privatisering verandert nauwelijks iets aan TheateradParade dat een gebouw is op gemeentegrond en door die subsidie volledig afhankelijk van die gemeente !  'Tom Odems heeft onder meer door zijn suikerziekte tal van beperkingen. Voor de Gemeente als werkgever, die ook haar verantwoordelijkheid als werkgever heeft, kan ik me voorstellen dat zij de handen vrij wil hebben bij die ontwikkelingen, 'aldus Bekker tot slot|.

Voor de bijna 62-jarige Odems, betekent dit advies, zoals we gisteren meldden, een dramatisch einde van een roemrijke carrière. Dat zegt ook oud-bedrijfsdirecteur Bekker, die door Tom Odems -via een cateringorganisatie - op 1 september 1976 in het Casino werd binnengehaald.

Gemeenteverklaring nav positie Odems, 1 juni 2006. 
De gemeente verklaart dat Tom Odems als directeur van TheateradParade met ziekteverlof thuis verblijft. Dat verlof volgt op advies van de bedrijfsarts dat door de Gemeente wordt opgevolgd. Dat advies is gebaseerd op ‘de slechte gezondheid van Odems die zijn functie niet hervatten kan..’, aldus woordvoerder Dorothé Gevers van de gemeente, die er aan toevoegt dat Hendrik Noppen tot interim manager is benoemd. Gevers spreekt de terminologie tegen dat Odems op ‘non actief’ zou zijn gesteld.
Tom Odems op non actief  31 mei 2006. 
Het ziet er naar uit dat de voormalige sectorhoofd Cultuur, beter bekend als dé theaterdirecteur van Theater aan de Parade [voorheen Casino], op non actief is gesteld. Er zijn verwikkelingen rondom de positie van Odems die gedwongen thuis zit. Hoewel aan betrokkenen in de Bossche theaterwereld naar de achtergrond is gevraagd, behoudt men het stilzwijgen. Bovendien vond er hedenavond intensief beraad plaats, waarbij juist de mogelijke informanten onder wie de voormalig financieel directeur Frits Bekker en diens opvolger Judith Vink aanwezig waren.
De afdeling communicatie van de gemeente, waar men van de zaak niet op de hoogte was, kon om dezelfde redenen geen verklaring afleggen. Morgenvroeg hopen we meer achtergronden te kunnen verstrekken.  
De op de Bossche bevrijdingsdag –27 oktober 1944- geboren Tom Odems, die ondanks zijn ziekte stand houdt als theaterdirecteur, kwam op 1 oktober 1968 als tijdelijk bedrijfsleider bij het Casino in dienst. Voor die tijd was de voormalige student economie in Tilburg, als ‘aankomend medewerker’ werkzaam in de filmcabine. 

Theater van zijn voetstuk  4 februari 2006
In november 2005 kam de VVD met de suggestie het TheateradParade maar af te breken. Daarvoor in de plaats zouden twee nieuwe zalen moeten komen: eentje als muziektheater en een als schouwburgzaal. Voor het muziektheater heeft de VVD als locatie de Parade in gedachten en voor de schouwburg het Paleiskwartier of bijv. de GZG-locatie in de binnenstad. Het streven van de directie van TheateradParade, in de persoon van Tom Odems, was al langer gericht op een splitsing van de schouwburg en de muziekzaal.
DeVVD neemt voor het voortbestaan van het Theater aande Parade 2010 ivm met de afschrijvingstermijn van het ruim dertig jaar oude] gebouw dat dateert van 1974. zie hieornder de link naar historie.
Als financiering stelen de liberalen voor: verkoop van aandelen Essent.
Een half jaar later laat Stadsbedrijven van de Gemeente zich in eensluidende bewoordingen uit. Maar er speelt nog een aspect: de privatisering van de schouwburg.  
Voor historie [op deze pagina] klik op Schouwburg Casino In deze tekst blijkt dat gemeente en schouwburgdirectie en de politiek in de jaren 50-60 eenzelfde discussie hebben gevoerd. Het was een tamelijk lang gedreutel. Toen klonk: eerst opknappen. Uiteindelijk werd besloten tot nieuwbouw.|
Het verschil tussen 2006 en 1974 is, dat na de oorlog de stad een vervallen, weinig technisch volmaakte schouwburg bezat. Het TheateradParade voldoet dan wel niet, maar het is noch vervallen noch verloederd.

Terras voor Schouwburg  15 januari 2006. 
TheateradParade gaat voor het pas geopende theatercafé een terras aanleggen. De vergunning werd drie weken geleden al aangevraagd, maar toen wilde directeur Tom Odems nog niks kwijt over de plannen. Of dat te maken had met de ‘relatie’ met de tegenover gelegen horecaondernemers.. . .Eerst moet het zgn. podium worden afgebroken. Die stenen kolossen staan als een baken voor het Theater. Voor die afbraak werd pas de vorige week vergunning aangevraagd. TheateradPadarade speelt met het terras in op de toekomstige functie van de Parade als een leeg –evenementen - plein. Maar het terras is een surrogaat van het volwaardige theatercafé annex terras dat de directie al jaren in gedachten had. Door allerlei bezwaren tegen een puist aan het gebouw,die het zicht op het Zuiderportaal van de Sint Jan zou ontnemen, is dat plan in de ijskast gezet. Een inpandig café kwam daar voor in de plaats.

Een terrasje voor TheateradParade en 's middags nog in de zon ook..
 foto's © gerard monté 2 maart 2006

Deze plek ligt wat kritisch gezien het verkeer dat daar de bocht neemt naar de Parade. De stenen blokken duiden op een gebruik als podium, want de schouwburg dateert van 1976. Dat was de periode waarin het straattheater en experimenteel theater populair waren.

Start theaterseizoen/opening theatercafé 17 augustus 2005.

Enkele voorlopige interieurfoto's van het nieuwe Theatercafé aan de Parade.
foto's © gerard monté, 20 juli 2005.

Zondag 27 augustus 2005 is de start van het Theaterseizoen. Dat gebeurt met allerlei –muzikale- optredens en inkijkjes [rondleidingen] in zowel Theater adParade als in het Koningstheater[v/h Bis]. Die start houdt ook het begin in van de vrije kaartverkoop in voor alle voorstellingen in TheateradParade en Koningstheater.Bovendien opent op die dag het nieuwe theatercafé in de foyer [bgg] van het theater.   © paul kriele, www.bastion-oranje.nl/schouwburgCasino.htm
------------------------------- 
Afscheid theaterdirecteur Frits Bekker  21 februari 2005.
Op 29 april 2005 neemt Frits Bekker –na bijna 30 jaar- afscheid van TheateradParade. Bekker [*26 april 1944], raakte via de catering vanuit zijn zaak restaria ‘De Pettelaarse Schans ‘ begin 70 thuis in het toenmalige Casino waar hij op 1 september 1976 in dienst kwam als plaatsvervangend hoofd Civiele Dienst, welke functie hij kort erop ook overnam. Successievelijk klom deze self-mademan, zoals hij zich noemt, op tot financieel directeur.
De eerste grote golf van overuren kwam door de nieuwbouw van het uit 1935 daterende Casino, die nogal hectisch/chaotisch verliep. Bekker heeft reorganisaties, bezoekerstoenamen, onderzoeken naar efficiëncy [onder hem ook doorgevoerd] en studies naar een concertzaal, het 25-jarig jubileum en tenslotte de gang naar privatisering meegemaakt.

Gebroederlijk bijeen: vlnr Frits Bekker, directeur Tom Odems en voormalig schouwburgdirecteur Luc van Gent. De foto werd genomen tijdens de borrel na afloop van een speciale jubileumvoorstelling... op 1 april 2002.

-foto © gerard monté, 1 april 2002. 

Bekker werd –naast zijn directeurspositie - bij elk evenement de telefooncentrale waar alle lijnen uitkomen en zich weer verspreiden. Hij was betrokken bij carnaval [het 55+ - en het Bambergerscarnaval] Musical Den Bosch 800, Echt Bosch Theater en de Musical Bevrijdingskind, dat zijn geesteskind is en waarvan hij de productie - in de aanloop van zijn afscheid - financieel adopteerde. Daarvan is de première op 22 april 2005.


Directeur Frits Bekker in zijn toespraak bgv 25 jaar TheateradParade.

foto © gerard monté, 1 april 2002.

Het afscheidsprogramma op 29 april 2005 omvat een ontvangst, een klein theaterprogramma en een borrel tot slot. Daartussen zitten sprekers, onder wie wethouder Van de Mortel, de baas himself Tom Odems en Bekker zelf. Het zou gek lopen als deze man, die voor de stad qua amusement,carnaval en theater veel betekend heeft , zonder onderscheiding naar huis gaat. Recentelijk ontving hij dan nog wel de Gouden Eigenheimer.

De Stichting Cubus [Cultuur en bedrijfsleven ’s-Hertogenbosch] neemt op 2 april 2005 in eigen huis afscheid van Bekker.
© paul kriele, www.bastion-oranje.nl/Site over Bevrijdingsmusical

Rond de aanstaande Bevrijdingsmusical is een website geopend. De site heeft als url adres www.bevrijdingskind.nl Het verhaal van de muscial is opgezet rond een meisje van wie de vader onbekend is. Pas als kind van twaalf komt zxe er ahcter dat haar meode rhaar oduste zus is. De première wordt op 21 april 2005 verwacht bij de 60-jarige herdenking van bevrijd Nederland. De laatste uitvoering is op 5 mei 2005.

Studies naar megatheater, megadisco en megabioscoop/den bosch, 20 juli 2004.
Het College van B&W laten studies verrichten voor de vestiging/bouw van een megatheater, een megabisocoop en een megadiscotheek . Aan alle drie blijkt behoefte te zijn, aldus een conceptnota ‘Podiumkunsten ‘. Hoewel veel aan de commerciële markt wordt overgelaten, houden B&W toch de vinger aan de pols ivm infrastructuur, locatiekeuze en subsidiëring, zei wethouder Roderick van de Mortel bij de presentatie van de nota. Reden voor die nieuwe ontwikkelingen zijn dat TheateradParade de kansen mist musicals en opera’s te brengen, dan is er behoefte aan, en vraag naar, een grote bioscoop; datzelfde geldt voor een discotheek. B&W erkennen dat er voor de jeugd nog veel ontbreekt in de stad.
Vandaar dat zij ook aan de basis de educatie en productie van [podium-]theater wil bevorderen. Daarvoor lijkt haar de voormalige school in de St.Josephstraat het meest geschikt. In de ontwikkelingen naar podiumkunsten is voor het TheateradParade een centrale /sturende rol toebedeeld. B&W sturen bovendien aan op verzelfstandiging van dit theater zodat het zich meer/beter kan ontplooien. Ruimte voor commerciële producties en daarnaast gesubsidieerd theater gaan dan beter samen. Bovendien sluiten de ambities die het theater al jaren heeft [bijv. theatercafé/nieuwe pui] nu goed aan bij de neergeschreven doelstellingen uit de nota.

De huidige theaters voor podiumkunsten dienen hun programmering voortaan op elkaar te doen afstemmen.
Die nota ‘Podiumkunsten’ gaat eerst de inspraakronde in en keert dan in september terug om door B&W vastgesteld te worden. Behandeling door de raad zal pas eind dit jaar gebeuren, zodat de eerste ontwikkelingen [megatheaters] in 2006 voorzien zijn, aldus vanmiddag de wethouder voor onder meer cultuur.  Eerder in 2001 benadrukte professor Arjo Klamer, dat de schouwburg Casino zich meer moet profileren als cultureel hart van stad en regio. 
Voor Odems was dat een argument te pleiten voor splitisng van het theater in een te bouwen evenementenhal elders in de stad en de functie van bioscoop te laten vervallen.

opweg naar een nieuwe schouwburg
inleiding
Het jaar 1970 en vervolgens:
Het uit 1935 daterende Casino aan de Parade bleek na 35 jaar verouderd. Er vertoonden zich steeds meer mankementen, ook de toneelvoorzieningen bleken achterhaald en voldeden technisch gezien niet meer.
De behoefte groeide aan een wat riantere outillage voor de artiesten. De klassieke inrichting maakte het onmogelijk tegelijkertijd en onhoorbaar voor elkaar voorstellingen voor traditioneel toneel en muziek, naast meer eigentijds theater te houden.
En zo waren er wel meer factoren op te noemen die ten nadele van het aan de buitenkant degelijk ogende gebouw uitviel. Een schouwburg die toch hier en daar blijvende schade van de oorlog had opgelopen.
verkoop
Als onderliggend maar cruciaal feit staat in 1965 de verkoop door de Vereniging Sociëteit Casino van haar schouwbrug aan de gemeente voor 3,4 miljoen gulden.
Bij die transactie hoort de contractueel vastgelegde toezegging dat de Sociëteit jaarlijks 23 voorstellingen afneemt tegen een economische huurprijs voor de grote zaal, een afspraak die voor twintig jaar werd aangegaan.
De twee kapiteins Odems [aanvankelijk nog als filmexploitant, vervolgens directie-assistent en kort na Van Gents aantreden benoemd tot bedrijfsleider] en Van Gent [benoemd in juni1967] hebben in de aanloop naar nieuwbouw heel wat zitten bakkeleien en gediscussieerd. Van Gent voelde zich aan Odems ‘complementair qua interesses en capaciteiten’ .  vervolg nieuwbouw
Een aanvankelijk beoogd herstelplan, opgesteld door de stadsarchitect Piet Keulemans, begon in kosten steeds maar hoger uit te vallen en kwam uiteindelijk op 7 miljoen gulden uit. Volgens de lezing van Luc van Gent is het plan van Keulemans, dat door een overdaad aan besprekingen steeds minder actueel raakte, door burgemeester Lambooij afgewezen.
Markanten feiten spelen in die geschiedenis ook nog een rol: de gasontploffing van het Concertgebouw in 1965 en het afstoten van Cinema Royal. Incidenten die de roep om nieuwbouw van het Casino bevorderden.
nieuwbouwtraject
Rond de nieuwbouw van het uit 1935 daterende Casino spelen nog wat verwikkelingen: eerst heeft de Rotterdamse architect Fledderus een bouwplan uitgewerkt.
sloop  
Nadat de sloop in de zomer van 1974 was afgerond werd een damwand rond het te bebouwen terrein geslagen. Voorjaar 1975 ging de eerste heipaal de grond. Aan aannemer Wilma werd de opdracht gegund. Jan van Berkom was in die aanloopjaren de verantwoordelijke wethouder -voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, tegenwoordig Stadsontwikkeling.  
De aanneemsom voor de nieuwbouw bedroeg 17 miljoen gulden.
de nieuwbouw  
Jan van Berkom [D'66]** die namens de gemeente de bouwpastoor was, werd na de gemeenteraadsverkiezing [1974] opgevolgd door Ton Lensen [PvdA]. Maar in de praktijk was Tom Odems de bouwpastoor. De wethouder leidde als voorzitter van de bouwcommissie het karwei.  
Doordat Fledderus onverwacht overleed wees de Rotterdamse Kring van architecten een voor dat werk geschikte opvolger aan. Het werd het bureau Kraaijvanger met Jan Maas als de leading architect. Dat bureau werd geconfronteerd met een nogal ‘ prestigieus project’, aldus voormalig schouwburgdirecteur Luc van Gent in een terugblik .  **Jan van Berkom was in die tijd wethouder voor cultuur, onderwijs en jeugdzaken.
Door de complexheid en de overschrijding van het budget als gevolg van een steeds toenemend programma van eisen, werd Kraaijvanger jr. bij het bouwteam betrokken.  
Toevallig was deze Ben Kraaijvanger, kort ervoor zijn vader opgevolgd en bovendien was hij afgestudeerd op een project ‘ schouwburg’.  
De begeesterde Tom Odems speelde in dat ‘ toenemend programma van eisen’ een doorslaggevende rol, zodanig zelfs dat Kraaijvanger een geheel nieuw plan moest gaan uitwerken dat wel aan tal van nieuw ingebrachte voorschriften moest voldoen. Het nogal steil oplopend balkon is een effect van Toms eisen dat nog dagelijks voelbaar is. Die opstelling is noodzakelijk omdat de grote zaal ook dienst doet als filmzaal. Vanaf alle zitplaatsen moet het toneel, liever het filmscherm zichtbaar blijven. Dat laatste element is bij een toneelvoorstelling minder doorslaggevend.
Voorjaar 1975 zijn de eerste contouren van de Pleinzaal, een zaal voor onder meer experimenteel theater en muziek. Daarin manifesteert zich de visie van Van Gent over een eigentijdse schouwburg.  
December 1975, krap een jaar voor de officiële opening, 'ging het dak erop' . September 1976 vond op de eerste foyer de ceremoniële oplevering plaats.
opening
Op 16 oktober 1976 werd de nieuwe schouwburg officieel geopend.
Architect Ben Kraaijvanger zei bij die opening: ‘Ofschoon in de geschiedenis van het Casino steeds een dertig-jaren-periode valt af te lezen, wens ik dit complex een boeiende geschiedschrijving voor een veel langere periode toe’….. contractbreuk
In de periode van de sloop/bouw was de Vereniging Sociëteit Casino gedwongen haar leden het afgesproken aantal voorstellingen te blijven offreren. 
Door de schouwburgdirectie werd haar dat onmogelijk gemaakt, zo stelde bestuurslid mr. Swane. Noodgedwongen moest de VSC uitwijken naar de Tilburgse Schouwburg. Met busladingen vol theaterliefhebbers toog men naar de wolstad. Deze intriges werden breed in de regionale pers uitgemeten.
De concertuitvoeringen van Het Brabants Orkest verplaatste zich intussen naar het St.Janslyceum.

Voor het bestuur van de Sociëteit was de sloop en de nieuwbouw aanleiding het huurcontract van 1965 op te zeggen. Zij gaf daarbij als verklaring dat de huurovereenkomst was beëindigd door de opheffing van het gebouw.
Dat juridisch steekspel dat zich tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de VSC voltrok, eindigde in een uitspraak van de rechter die gunstig uitviel voor de Sociëteit. De gemeente had aan het kortste eind getrokken....  Bronnen: Interviews met Tom Odems, Luc van Gent en vele anderen voorjaar en zomer 1994. Boek ‘Tommies D-day’ , oktober 1994.   © paul kriele, historische opzet: 14 maart 2003/gewijzigd oktober 2003.
terug naar boven


Terug naar boven