Trio pleit voor theater op KPN-locatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2011 | Gewijzigd op: 02-10-2011
De nieuwbouw van een schouwburg heeft bij veel partijen de voorkeur voor de locatie Parade. Daar is veel voor te zeggen ware het niet dat..
>> zie onderaan voor voorstel ingediend bij gemeente van Rob van den Bosch.

In week  39 doemde er een combinatie op met een optie vóór het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat. Dat complex is al in 2010 in bezit gekomen van de Amsterdamse belegger/projectontwikkelaar Boelens-De Gruyter.
De Bossche combinatie bestaat uit Charles de Mooij [Noordbrabants Museum], Frank Verhallen [Koningstheater] en Ruud van Eeten [Toonzaal].
Hun motieven zijn sterk en duidelijk. Het gemeentebeleid is gericht op de realisatie van een museumkwartier.
In die lijn zeggen de drie: een muziektheater/schouwburg sluit daar op aan. Het vormt mét de musea een concentratie van cultureel getinte voorzieningen.
‘Een samengaan van museum/theater met parkeergarage én een uitgaanscentrum vormt het meest ideale cluster wat je maar kunt bedenken,’ zegt ook Hans Dona.

Boven links: Charles de Mooij [Noordbrabants Museum]
Boven rechts: Ruud van Eeten [Toonzaal]
Onder: Frank Verhallen [Koningstheater].

foto's © paul kriele, 16 december 2009 [l-boven] 12 augustus 2009 [l.] en 30 september 2011.

Trio van cultuur-betrokkenen
De drie De Mooij, Van Eeten en Verhallen beginnen op 19 oktober 2011 met hun lobby in de Culturele Salon olv de discussieleiders Frans van Gaal en Henk Langenhuijsen.
Echter deze drie zullen moeten opboksen tegen de twee meest invloedrijke heren in de stad, te weten Ton Rombouts en onderburgemeester Willem van der Mad. Van der Made is lid van de Paleiskwartier b.v., waarin de gemeente participeert.
Voor de op een na hoogste baas van de gemeente is het dus een prestigekwestie en voor de ander een afscheidscadeautje bij zijn vertrek in 2016. Daarom zit er bij de gemeente haast achter.

De stad zal toch niet blijven zitten met een schouwburg waar, na de voorstelling meteen de lichten uitgaan en de bezoekers een lege parkeergarage achter zich laten?

Een serie van tijdelijke [tot 2015] huurders van het KPN-complex, dat verder voor een groot deel leeg staat.

foto's © paul kriele, 8 juni 2009 [r.] en 18 april 2011[boven].
Het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat van de belegger/projectontwikkelaar Boelens/De Gruyter. Het is nu nog tijdelijk verhuurd aan aan KPN gerelateerde firma's, maar vanaf 2015 staat het op de nominatie gesloopt te worden.


zie voor volledig artikel dat op 29 september 2011 werd gepubliceerd: 'Wending in keuze nieuw theater'

Bossche burger Van den Bosch doet voorstel theater op KPN-locatie

Ron van den Bosch die al eerder van zich liet horen met voorstellen voor een molen en een stadspoort, was  afgelopen donderdag 29 september 2011 inspreker voorafgaand aan de gemeenteraad. Daarin werd gerefereerd aan de door hem ingediende voorstellen over de GZG-locatie/De Pijp en de KPN- locatie als theaterplek.
De voorstellen werden echter niet door het ambtelijk apparaat beantwoord. Dat was voor de fractieleider van D66 Jan Smit aanleiding met het voorstel van een ideeënbus te komen maar ook dat werd niet door de raad gehonoreerd.

Van den Bosch noemt de voordelen op wanneer voor een nieuw theater op het KPN-complex wordt gekozen:
de KPN-locatie is geografisch gelieerd aan het vrijkomende Rijkswaterstaatgebouw, en aan het Paleis van Justitie en aan het Huis van Bewaring. Maar functioneel ook aan de Toonzaal.
Dat gebied omvat 7.500 m² ofwel ruim 2½ maal groter dan het oude theatergrondplan.
Bij de keuze voor de KPN zijn er functies te combineren die door een loopbrug hotel en mega-bioscoop.

Uit die combinatie ontstaan nieuwe voordelen mbt de exploitatie van theater, toonzaal, bioscoop en Koningstheater. De parkeerfaciliteit kan oplopen tot 900 auto's. Er is de mogelijkheid voor een overstapstation voor transferiumbussen in de Oude Hulst,  alwaar ook een laad/losplaats voor het theater kan worden gesitueerd.

Terug naar boven