Rombouts + Van de Made beslissen voor theater in Paleiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-01-2012 | Gewijzigd op: 15-01-2012
Uit een nog geheim rapport dat in bezit van het Brabants Dagblad is gekomen, blijkt dat het College van B&W als nieuwe locatie voor een schouwburg het Paleiskwartier kiezen.

De nummers 1 en 2, ofwel de beleidsbepalers van Den Bosch, zoals het Brabants Dagblad najaar 2011 in een serie D'n Boss onthulde: burgemeester Ton Rombouts en sectordrecteur Willem van de Made. foto's © paul kriele, 2 januari 2010 en 5 november 2009 [r.] .

Door allerlei procedures en zgn. [bouw-]technische facetten vallen het GZG [niet inpasbaar met bibliotheek en/of stadsarchief], Prins Bernhardstraat [niet eens meegewogen!], Parade [te klein], 't Zand [te laat beschikbaar] af.
Een merkwaardige conclusie gezien het feit dat instanties en politieke partijen op een enkeling na, niet voor het Paleiskwartier kiezen.
Ook bleek zaterdagavond in Central bij de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Hartje Den Bosch, dat ook de winkeliers en overige ondernemers uit de binnenstad tegen de keuze voor het Paleiskwartier zijn. Bestuurslid Jacques van der Miessen sprak zich daar faliekant tegen uit, omdat door die keuze schade wordt berokkend aan de ondernemers. 
Het vertrek van het ziekenhuis heeft dat in de omzet van de winkeliers duidelijk doen blijken. Een vertrek van het theater  benadeelt de verlevendiging van de binnenstad. 

Onvergeeflijke fout
Het is al eerder geschreven: De keuze voor het Paleiskwartier maakt onderdeel uit van 'paradepaardjes' van sectordirecteur Willem van de Made. Van de Made wordt beschouwd als de onderburgemeester van de stad en dus in het kielzog met deze vertegenwoordiger van het ambtelijk apparaat: burgemeester Rombouts. 
Het werd stil aan al lang verwacht en voorspeld dat coute que coute, na eerst voor een bioscoop [wat door de crisis twijfelachtig werd] en een hotel [waarvan de initiatiefnemer afhaakte], dan nu met een theater voor het Paleiskwartier te komen aanzetten. Het beoogd doel is een verlevendiging van een stukje 'binnenstad'. Dat is een kwalificatie die de gemeente voor staat. Die ambitie maakt geen kans. Het doet afbreuk aan de sfeer en het brengt schade toe aan het bestaan van de ondernemers in de echte binnenstad

Zoals Van der Miessen sprak: 'Die keuze zou een onvergeeflijke fout van een gemeentebestuur zijn.' 

Ook oud-theaterdirecteur Luc van Gent, die zegt als onafhankelijk adiviseur te zijn opgetreden, is vóóoor de keuze van het Paleiskwartier met name door het aspect ruimte die daar voor handen is, zowel voor het gebouw, als voor verkeers- c.q. parkeerfaciliteiten.

Maandagavond 16 januari 2012 krijgen de raadsleden in een besloten bijeenkomst een toelichting op de keuze die B&W doen en dinsdag de 17e is er een raadsvergadering  o,a. over dit aspect.

Terug naar boven