Partijen willen inzicht in onderzoek naar locatie nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2012 | Gewijzigd op: 20-01-2012
Paul Kagie van Leefbaar, Paul van de Krabben van Bosch Belang,  Stadspartij Knillis en Jan Smit van  D66 eisen dat het College van B&W direct alle informatie verstrekt over de locatiestudie voor een nieuw theater. Tot dusver weigert het college dit te doen. “Onbegrijpelijk”, vindt D66-fractievoorzitter Jan Smit. “Een goede democratie werkt alleen als alle informatie voor iedereen beschikbaar is.”
 
Fractievoorzitter van D66 Jan Smit wil openbaarmaking van onderzoeksfeiten rond locatiekeuze nieuw theater.

De keuze van een locatie voor een nieuw theater ligt politiek erg gevoelig. Met de gemeenteraad is afgesproken dat er een diepgaande locatiestudie wordt gehouden. Die studie is inmiddels afgerond. Over de conclusies is de raad geïnformeerd, maar hoe die conclusies zijn getrokken is onduidelijk. “Dat kan niet,” stelt Smit. “Alle rapporten en documenten moeten direct boven tafel komen.”
D66 wil de handelwijze aan de orde stellen bij de raadsvergadering van dinsdag 24 januari 2012..
Ongebruikelijk is dat Smit ook een beroep doet op de Wet Openbaarheid van Bestuur, hoewel het College so wie so verplicht is aan de raad openbaarheid te geven.