Gemeente neemt vr de zomer besluit theaterlocatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2012 In een brief [dd. 14 februari 2012] delen B&W de raad mee nog vóór de zomer te kiezen op welke locatie het nieuwe theater zal komen. 'Maar voordat er een raadsvoorstel komt, ontvangen de raadsleden een discussienota, om tot een open meningsvorming te komen,' staat in die brief. 

Naast het opstellen van een discussienota, verschijnt er een dossier dat voor alle acht locaties gelijkwaardige informatie bevat.
Tevens lopen er nog nadere onderzoeken en zijn er gesprekken met eigenaren aan de gang', aldus de brief.
Naar verwacht zullen op 20 maart 2012 het dossier en de discussienota verschijnen zodat deze in de raadsvergadering van 18 april kunnen worden besproken. Het streven is erop gericht vóór het zomerreces tot een besluitvorming te komen.