Bredere discussie consequentie nieuwbouw theater in nota's

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2012 | Gewijzigd op: 22-03-2012
Na het voorleggen van 8 opties voor een theaterlocatie, brengen B&W een discussienota in die allerlei bijkomende aspecten rond een nieuw te bouwen theater belicht.
De inhoud van die nota die in april door de raad wordt behandeld, zijn afwegingen bij een keuze voor bijv. de binnenstad tegenover het Paleiskwartier,over de bouwmassa en over bijv. de wisselwerking met de omgeving. Maar ook wat te doen met het oude theater[-locatie]. Speciaal verhaal is de zgn. configuratie: een of twee zalen die bij een aparte, gescheiden, bouw zonder meer extra kosten met zich meebrengt.

PvdA-wethouder Jeroen Weyers, onder meer van Cultuur.

foto © paul kriele, 21 maart 2012.

Een samengaan met Bibliotheek en Stadsarchief zit er niet meer in.Het heeft geringe voordelen, aldus Jeroen Weyers, die de discussienota aan de pers presenteerde, maar geen voorkeur uitsprak over een locatie.
Ook over allerlei andere zaken, zoals de exploitatiekosten en de invulling van een theater daar doet wethouder Weyers, nog geen uitspraak over.
Het was hem wel in het onderzoek naar de economische effecten van een theaterverplaatsing opgevallen dat die effecten erg gering zijn. ‘
We richten ons eerst op de locati ekeuze, maar Weyers wil wel binnen het budget van – eerst - 50 en dat nu naar verwacht neigt naar de 60 miljoen blijven. ‘60 miljoen is het meest reëel, aldus Weyers.Maar dta is nog afgezien van de locatiekosten [verwerving en procedurese] die per terrein [GZG , of Paleiskwartier en zelfs KPN : veel hoger]erg verschillen.

Nog vóór de zomer neemt het College het definitieve besluit over de theaterlocatie, nadat de raad in april en mei over het raadsvoorstel heeft beraadslaagd en besloten. Maar 2016 is als streefdatum voor een te openen ‘Jeroen Boschtheater’  steeds onaannemelijker en speelt niet meer als doorslaggevend argument mee. Veel belangrijker is de bruikbaarheid van het huidige theater,’ besluit Weyers deze persbijeenkomst.

Tijdsschema: Op 2 april 2012 expertmeeting van de raad, op 10 april2012 inspraak bij de comissie, op 18 april 2012 discussie in de commissie MO. 

Voor de volledige discussienota met alle 8 -individuele- locaties [inkl. afbeeldingen] ga naar de site van de gemeente