Proces locatiekeuze nieuw theater: start met expertmeeting

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2012 De raad moet binnenkort een besluit nemen over de locatie van een nieuw theater. Daarvoor heeft het college een discussienota gemaakt. De commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen heeft het proces voor het bespreken van deze notitie voorbereid.

Eerste stap in het proces is het organiseren van een expertmeeting op 2 april a.s. 
De sprekers voor deze bijeenkomst zijn definitief vastgesteld:
- Mw. Gijsje van Honk, directeur Theater Odeon – de Spiegel in Zwolle
- M. van Goor, directeur-partner Greiner/vanGoor/Huyten Architecten Amsterdam
- Prof. dr. P. Tordoir, hoogleraar ruimtelijke economie, Universiteit van Amsterdam
- Drs. L. Smits, directeur Het Expertise Centrum (HEC) Den Haag
Zij geven hun kijk op stedenbouw en architectuur, theatercultuur, economische en de financiële aspecten van theaterbouw. Zij presenteren dit tegen de achtergrond van acht mogelijke locaties voor het theater. Daarna beantwoorden de deskundigen vragen van raadsleden.
Inspreken
Op 18 april bespreekt de raad de discussienota ‘Configuratie en locatie nieuwbouw Theater’. In deze nota staat een aantal dilemma’s verwoord die een rol spelen bij de locatiekeuze. U kunt inspreken op deze nota. Het gaat in deze fase nog niet over het kiezen van de locatie. Dat gaat de raad later dit jaar doen. De inspreekbijeenkomst vindt plaats op 10 april. Als u wilt inspreken, moet u zich uiterlijk 6 april aanmelden bij y.vanos@s-hertogenbosch.nl of tel.(073) 615 90 81. De raadsleden gebruiken de ingekomen reacties bij het voorbereiden van de bijeenkomst van 18 april.
Locatie bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten zijn openbaar, vinden plaats in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis) en beginnen om 19.30 uur. Meer informatie: Marcel