CDA kiest vwb nieuw theater voor KPN-complex...

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2012 | Gewijzigd op: 16-04-2012
In een persbericht stelt de CDA dat haar fractie duidelijk kiest voor de KPN-locatie in de Prins Bernhardstraat. De reden: 
'...daar is ruimte om kwaliteit te kunnen leveren voor een toekomstbestendig Theater. Zoals uit de expertmeeting blijkt zijn de bereikbaarheid, inclusief parkeerplaatsen, voor bezoekers én theatervrachtverkeer essentieel voor de theaterlocatie. De rand van de Binnenstad geeft deze mogelijkheden,' aldus Marianne van der Sloot van het CDA.

De door  het CDA samengestelde perspectieftekening van de locatie achter de Zuidwal op de plek van het huidige KPN-complex.

De keuze voor de KPN-locatie voegt directe waarde toe aan de omgeving, zo bleek uit de expertmeeting van de gemeenteraad. Het Gerechtsgebouw, de gevangenis en op den duur het Rijkswaterstaatgebouw kunnen zich ontwikkelen en waarde toevoegen. Het Zuidwalkwartier wordt ontwikkeld als culturele drager in combinatie van het SM’s, het Noord-Brabant Museum, de Toonzaal en het Theater.
De combinatie met het bestaand Museumkwartier en de looproute naar de horeca in de stad zijn optimaal, door keuze van de KPN locatie. Dit is van belang, immers een bezoek aan het theater betekent ook een bezoek aan de stad.

De bereikbaarheid van het nieuwe Theater is belangrijk voor de bezoekers van het Theater. Het CDA onderstreept het belang van bereikbaarheid, maar ook de versnelde keuze voor de autoluwe Binnenstad. Door te kiezen voor het afbreken van de parkeergarage Wolvenhoek en het bouwen van stadswoningen op deze locatie, genereren we geld voor de investering in het Theater. Onder het Theater realiseren we een parkeerdek met minstens 400 parkeerplaatsen om bereikbaarheid te garanderen.

De 30 meter hoge toneeltoren van het nieuwe Theater is een uitdaging voor de stad. Het CDA ziet mogelijkheden om de toneeltoren ‘aan te kleden’ met stadwoningen, met uitzicht op de Bossche Broek. Dit is een toevoeging aan het stadsbeeld en versterkt de “vesting”, door een uitkijkfunctie op de toneeltoren.
Zo ziet de stenen massa van het theater aan de Parade er vanaf bijv. de Casinotuin en Hekellaan er uit.

foto © paul kriele, 15 april 2012.


In de komende commissiebehandeling op 18 april aanstaande zal de CDA-fractie de keuze voor de KPN- locatie verder toelichten.

Frappant is dat de grootste fractie, de VVD, ook al sterk voor de binnenstad heeft gekozen. Maar GroenLinks niet die kiest voor het Paleiskwartier en de PvdA houdt de lippen nog op elkaar.., evenals D66, die liever de knip op de portemonnee houdt.

Terug naar boven