Theaterdiscussie dreigt in het slop te geraken

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-05-2012 | Gewijzigd op: 02-05-2012
Door grote tegenstellingen binnen de politieke fracties en zelfs binnen de coalitie, dreigt het hele gedoe rond de keuze van een nieuw theater, dat al aardig vertraagd is, in een impasse te geraken.
De twee grote fracties CDA en VVD zijn vóór een locatie in de binnenstad en de oppositie kiest merendeels voor het Paleiskwartier.*
Bij D66 is - bij de keuze voor de binnenstad – de kosten doorslaggevend. Daarom valt het CDA-plannetje voor de Zuidwal e.o. so wie so, af. Tenzij het project zich met inventieve onderdelen [bijv. woningbouw of bijkomende samenwerking met Toonzaal en Koningstheater] ‘terugverdient’.

In de jaren 60/70 heeft het ook erg lang geduurd voordat er in1976 op de Parade een ‘multifunctionele‘ schouwburg /concertzaal kon worden geopend. In het eerste traject neigde toen de politiek naar een verbouwing. Toen mede door het getraineer, de kosten daarvan hoog opliepen, werd de knoop doorgehakt en kwam er alsnog een nieuw theater. Er was zelfs even sprake van een theater vooraan in het Bossche Broek.
Nu spitst zich de discussie toe op locatie en kosten ipv dat men zich duidelijk uitspreekt over de functie en het soort theater.
De oppositieparitjen SP, Bosch Belang, Leefbaar Den Bosch/Rosmalen en Stadspartij Knillis willen uitstel van de discussie die op 26 juni a.s. plaats vindt. Maar ze vormen een minderheid om aan die wens gevolg te geven.

Er gaan al stemmen op om deskundigen buiten de politiek [werkgevers c.q. theater- en evenementenbureaus] bijv. met een brandbrief te doen interveniëren, zodat het College alsnog de knoop doorhakt.


* Uit 'Zware kluif voor politiek bij keuze theaterlocatie op Bastion Oranje dd. 19 april 2012.
Partijen aan de linker zijde [PvdA/ Inke Katoen, Groen Links/ Ufuk Kahyà], Bossche Groenen/Judith Hendrickx en ] kiezen voor het Paleiskwartier. Rosmalens Belang was eerst nog voor het GZG, maar schrok van de kosten en neigt nu ook naar een locatie in het Paleiskwartier. Ook Annemarie Hoog Antink van D66 gaat voor het Paleiskwartier tenzij... .
Rosmalens Belang/ Sjef van Creij] heeft steeds een voorkeur gehad voor een locatie in de binnenstad [voorkeur GZG- locatie] en dat ook gecombineerd met Bieb en Stadsarchief. Als de GZG-locatie niet haalbaar is, zal Rosmalens Belang een alternatief bezien, maar nog steeds met voorkeur voor de binnenstad.
De SP [Elle Pauel] wil helemaal geen nieuw theater, maar als het moet, dan in het Paleiskwartier.
Dat maakt dat de meerderheid kiest voor - de door B&W geadviseerde keuze- het Paleiskwartier, waar snel gebouwd kan worden, dat goed bereikbaar is en waar al een parkeergarage is.

Alleen CDA [Marianne vander Sloot] en VVD [Henry Liebregts] zijn vóór de binnenstad, maar de voorkeur van het CDA voor de KPN valt zeker af door de complexheid van de wervving en door de kosten.


Terug naar boven