Door gebrek aan eensluidendheid: geen nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-05-2012 | Gewijzigd op: 30-05-2012
Zowel in de fracties als in het College van B&W [5 partijen] heerst geen eenstemmigheid over de keuze van een nieuwe theaterlocatie.*
Door die impasse hebben burgemeester en wethouders na een Pinksterberaad van 29 mei 2012 besloten de discussie stop te zetten en te kiezen voor een verbouwing van het bestaande theater aan de Parade. Dat betekent een investering van enkele miljoenen, maar geen € 50 miljoen voor een nieuwbouw. Dat bedrag blijft in de boeken staan.
'Want,' zo zei Jeroen Weyers, de verantwoordelijke wethouder voor Cultuur vanmorgen in een persgesprek,  'Ik hoop dat een volgend stadsbestuur de beslissing voor een nieuw theater neemt. Dat zou ik wel erg verstandig vinden.'

Met die patstelling en de keuze voor een verbouwing is dat specifieke aspect 'nieuwbouw  theater' over de verkiezingen heen geschoven.
Het logo van het huidige theater. Het blijft zoals het was, maar wel met een flinke renovatie die vóór 2016 klaar moet zijn.

Jeroen Weyers gaf in de persontmoeting herhaaldelijk aan, dat '... het niet was misgegaan en ook niet dat hij teleurgesteld was over de procedrue. 'Ik ben trots dat de procedure zo openlijk is gelopen, niet teleurgesteld.' Maar de PvdA-wethouder werd  wel voor de voeten geworpen dat B&W zelf mede schuldig zijn geweest aan die mislukte procedure door al vroegtijdig vóór het Paleiskwartier te kiezen en daarmee onbewust bij enkele fracties weerstand te heeft opgeroepen.....Weyers:' Ik ben wel teleurgesteld over het feit dat er nu geen locatiekeuze aan de raad wordt voorgelegd.'
  
Meer expliciet gaf Weyers aan dat enkele fracties hebben vastgehouden aan de binnenstad [CDA, Rosmalens Belang en VVD]. Daarmee duidt hij op een procedure die geen resultaten heeft opgeleverd. 'Het is wel een van de grootste beslissingen van deze decennia geweest. Maar een vijf-partijen-coalitie heeft het wel erg lastig gemaakt,' aldus de PvdA-wethouder.
Weyers zelf  is -om reden van bereikbaarheid, kosten en stedenbouwkundige inpassing vóór de bouw van een theater in het Paleiskwartier.
En over de laatste keuze, die voor de kop van 't Zand, sprak Weyers dat dit een ultieme poging was van het College, maar geen locatie die nader is onderzocht en dus buiten deze gevolgde procedure valt.

Renovatie  TheateradParade
Over de verbouwing valt nog weinig te zeggen  Zeker niet over de kosten. 'We gaan binnenkort bekijken hoe ingrijpend de renovatie gaat worden. Maar een theater is zo belangrijk dat we daar een flink programma op gaan zetten.  Dat moet wel om het maximale niveau van een theater hoog te houden,' aldus Weyers, die zei dat ' ... vóór 2016 dat onderhoud klaar moet zijn.'
Binnenkort gaan  B&W met de directie van de Zuid Nederlandse Theater Maatschappij in gesprek om tot een onderhoudsplan te komen. Dat plan krijgt de raad binnen een half jaar voorgelegd.

foto © gerard monté en paul kriele, 2 maart  en 29 augustus 2006. Een naar de techniek, naar de accommodatie én naar de toneelvloer gezien, een verouderd theater.

* Geen eenstemmigheid
Binnen  het College verhouden zich de stemmen 3 tegen 2 [exclusief de burgemeester, die voor het Paleiskwartier is]. Maar de wethouders Jeroen Weyers [PvdA] , die voor een Paleiskwartier is, evenals Geert Snijders [Rosmalens Belang] en Ruud Schouten [Groen Links] staan daarmee tegenover  het CDA [Huib van Olden] , Jan Hoskam [VVD] en de fractie van Rosmalens Belang die voor een binnenstadstheater zijn. 
De fracties, Knillis, SP, Leefbaar en Bosch Belang zijn so wie so tegen nieuwbouw.


Terug naar boven