Geen kans Oppositie om in procedure theater in te breken

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-06-2012
Het bijna 40 jaar oude theater krijgt nog vóór 2016 een opknapbeurt. foto's © gerard monté en paul kriele, 2 maart en 29 augustus 2006.

De oppositie slaagde er maandagavond 4 juni 2012  -bij het interpellatiedebat over [de procedure rond] het nieuwe theater - er niet in, dat besluit nog transparanter te maken. Zij werden met Pinksteren, door een  geheim en inderhaast belegd overleg geconfronteerd met, wat ze 'achterkamertjespolitiek' noemen. Op die morgen van Tweede Pinksterdag werd door het College van B&W , na samenspraak met de fractieleiders, beslist de procedure naar een nieuw theater stop te zetten en over te gaan tot renovatie van het huidige, bijna 40 jaar oude theater aan de Parade.
Noch een motie ter afkeuring daarvan noch een motie om een periode van bezinning en herschikking van argumenten  in te lassen, haalden het niet. Daarmee werd het voorstel van D66 en De BosscheGroenen, zoals hieronder vermeld, weggepoetst.

Bericht 1 juni2012 Verzoek tot interpellatie over nieuw theater
D66 wil komende maandagavond 4 juni 2012 een interpellatiedebat over de bouw van een nieuw theater. Doel is de vastgelopen discussie over de locatie van het nieuwe theater los te trekken. “iedereen moet nog een poging doen om over zijn eigen schaduw heen te springen“, vindt fractievoorzitter Jan Smit.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van een nieuw theater. Nu staat dit plan op losse schroeven, omdat partijen het niet eens kunnen worden over de plek waar het theater moet staan. Uit armoede kiest het college er nu voor om het bestaande theater op te lappen. “Doodzonde”, vindt Smit. “Ook een opgelapt theater voldoet nog steeds niet aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw is daarom uiteindelijk toch onvermijdelijk.”

D66 vindt de bouw van een nieuw theater belangrijk, omdat het de economische kracht van de stad versterkt. Onderzoek toont aan goede cultuurvoorzieningen zeer belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat van bedrijven.Terug naar boven