Coalitie pleit voor theater op Parade met één grote zaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-09-2012 In een speciale persmeeting berichtte de 5 coalitiepartijen, VVD, Groen Links, PvdA en CDA vanmorgen te kiezen voor een nieuw theater op de Parade met één grote zaal en 'de techniek die daarbij past en zoveel mogelijk aanvullende voorzieningen'.  Zij vragen het College van B&W op deze basis te komen met een voorstel voor een theater op deze locatie.


Oud-wethouder TonLensen, tegenwoordig ombudsman van de gemeente, die de theaterdiscussie uit het slop haalde.

foto © paul kriele, 13 juni 2012.

Een unaniem standpunt is mede te danken aan de interventie/bemiddeling door de oud-wethouder Ton Lensen die de kar van tegenstellingen en besluiteloosheid los moest trekken.
De partijen vinden dat een theater met een groter podium dan nu,  moderne techniek en een zaal met 1.000 stoelen een wezenlijke bijdrage levert aan het cultuurklimaat van de stad. Maar tevens, door extra faciliteiten, ook 'een huiskamer van de stad' blijft.
De vijf kondigden ook een amendement aan waarin staat het proces 'nieuwbouwtheater' voort te zetten volgens de beschreven oplossingsrichting. Commissie 26 september en raad van 9 oktober 2012.