Verkenning-geen plan-van Theaterbestuur [ZNTM] voor nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-01-2013 | Gewijzigd op: 24-01-2013
De verkenning [géén plan] voor een nieuw theater bevat als belangrijkste knelpunten, die tevens verbeteringen voor het ruimtegebrek kunnen zijn:
-sowiewso een tweede 'Pleinzaal', 
[Notitie: in dit verband wenste de gemeenteraad  een theater met 'minimaal 1 zaal en goede publieks- en horecafaciliteiten tbv de functie als huis van de stad].  Deze multi -functionele zaal krijgt 420 automatisch weg te nemen stoelen.
-een verhoogde toneeltoren van 23 naar 27 meter. Het gehele pand komt op 22 meter hoogte
-een verdiept [over het gehele basement] complex op niveau van de huidige bioscoop
-een verbeterde aanvoerroute via de 'oude Weesstraat', voor grote vrachtwagens, zodanig dat er twee transporten tegelijk naar binnen kunnen rijden.

Door een gedraaide Pleinzaal [de tweede zaal die de RvC wenst..!] komt er een open wand, zowel naar de Paradezijde als intern naar de foyers.
 De Pleinzaal gaat overigens straks Paradezaal heten.

Ook belangrijk is geen overschrijding van de rooilijn. Het complex omvat minder vierkante meters, waardoor de kantoorvoorziening mogelijkerwijs in de knel komt. 'Vooralsnog,'' zegt directeur Harry Vermeulen, 'komen noch kantoren noch andere facilitaire diensten, zoals werd gesuggereerd, in aanpalende panden. We gaan met de garderobe en de toiletten wel de grond in. Die komen dus in de kelder. Hierdoor ontstaat er ruimte om het theatercafé twee keer zo groot te maken als het huidige café,' zegt directeur Vermeulen, die nog maals benadrukt: 'Het is dus geen plan, maar een technische [en dus ook bouwkundige] visie voor een theater op de plek van het oude'.
.
Rechts de grote zaal [950 plaatsen] is hetzelfde gesitueerd als voorheen, maar de nieuwe 'Pleinzaal' draait een kwart slag linksom, waardoor het toneel aan de achterzijde komt te liggen en er zowel aan de Paradezijde als intern een open wand kan ontstaan naar de straat. resp, de foyers.
Het complex komt dieper te liggen om een hogere toneeltoren mogelijk te maken.

Opvallende verbeteringen zijn een groter toneel [van 34 naar 40 meter breed en 6 meter dieper], een grotere zaal van 950 [was 830] plaatsen. Dat is belangrijk voor grote producenten [die met hun shows in één keer veel bezoekers verlangen] en een breder toneel wat weer belangrijk is voor Het Zuidelijk Orkest.
Door de keuze van twee zalen moet er in de programmering, zoals directeur Harry Vermeulen aangaf, 'wel rekening gehouden worden, dat er wel tegelijk twee theatervoorstellingen of concerten kunnen plaats vinden, maar niet tegelijk twee evenementen. Want die laatste rekenen altijd op gebruik van de foyers.'

Visie presentatie
Vanmiddag 23 januari 2013 heeft de Raad van Commissarissen [het bestuur] van de Zuid-Nederlandse Theater Maatschappij ZNTM] de verkenning voor een nieuw theater op de Parade gepresenteerd en aan wethouder Weijers aangeboden.
Voorzitter van de Raad van Bestuur Henk Kivits, die met Ton Nelissen en Carol Dona de Raad van Commissarissen vormt, benadrukt dat het een visie/een verkenning is en geen plan. 'We begeven ons niet in het straatje van de politiek.
'Na bestudering,' zoals wethouder Jeroen Weijers aangaf, ' zal de gemeente in juni 2013 aan de gemeenteraad haar uiteindelijk plan voorleggen.
Omdat het nogmaals een verkenning [die de voorkeur van de RvC is], gaat de RvC niet in op de kosten die overigens binnen de begroting blijven. Evemin maakt de Raad duidelijk welke oplossing zij heeft voor een vervangend theater tijdens de sloop en nieuwbouwperiode in 2014 /2015. 'Dat laten we aan de politiek over,' aldus Kivits,  die er aan toevoegt, dat  '..  door de crisis de inhoud is getemperd en de opzet minder ambitieus is geworden..'.

Basis van de  ' verkenning'  is het rapport van adviesbureau PB Theateradviseurs bv [Marcel Prinssen].

Terug naar boven