Gemeente kiest voor breder en 5 milj. duurder schetsplan van ZNTM

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2013 | Gewijzigd op: 18-05-2013
De gemeente kiest voor het bouwen van een nieuw toekomstbestendig theater op de huidige locatie met een grote en een kleinere- multi-fiunctionele- zaal. De gevel in de Triniteitstraat moet drie meter naar voren en het dak ook weer iets hoger: van 23 naar 27 meter. De verkenning van de Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM)i s het vertrekpunt geweest van de keuze.


Het nieuwe theater dat 3 meter naar de Parade opdringt en 3 meter hoger reikt dan gepland: 27 meter.

De tweede zaal biedt ruimte voor bijvoorbeeld popconcerten van w2 die niet in de eigen zaal passen. En aan grotere klassieke muziekensembles van Muziekcentrum De Toonzaal of November Music. Ook kleinere toneel- en dansproducties met bijzondere technische eisen komen in deze zaal uitstekend tot hun recht. De tweede zaal zorgt letterlijk voor de aansluiting met de Parade. En een tweede zaal lost veel knelpunten in de planning van het theater op.

Indeling schouwburg rechts de grote zaal links een 'gedraaide'pleinzaal met mogelijkheden tot open foyers naar Parade en binnenkant theater.

Investering
Het college heeft tot op heden in het structuurfonds een bedrag van € 50 miljoen gereserveerd voor de bouw van het theater. Uit ramingen blijkt dat een bedrag van € 55 miljoen nodig is (prijspeil 2013). Op basis van het definitief ontwerp kan het college de daadwerkelijke bouwkosten berekenen waarbij het streven is dicht bij het gereserveerde bedrag te blijven.

zie ook uitgebreid artikel ´Verkenningen - geen plan/ voor nieuw theater van de ZNTM dd 23 januari 2013.