Inspraak burgers bij nieuwbouw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2013 | Gewijzigd op: 31-03-2014
De gemeente voegt in de lange procedure van [raadsvoorstel] januari 2014] tot aanbesteding en architectkeuze een inspraakronde in voor burgers [digipanel] en belangenorganisaties.
Donderdag 19 december 2013 legde wethouder Jeroen Weyers de pers uit hoe alle fasen verlopen, bezien vanaf januari 2014 [raadsbesluit] tot de nieuwbouw die, als alles meezit, pas in 2017 zal starten.
Nieuwbouw gebeurt door de ene architect die uit 5, door de gemeente te selecteren, architecten [Europese aanbesteding] voortkomt.

Een suggestie [schetsplan] die de ZNTM bij de gemeente zomer 2013 indiende
De voor de nieuwbouw verantwoordelijk PvdA-wethouder Jeroen Weyers.
foto ©paul kriele, 1 februari 2013.

Lange procedure naar oplevering in 2020
Dat de tijd zo lang duurt, zegt wethouder Weyers, komt door de scherpe aanbestedingsregels en door het traject inspraak. Het moet een transparante procedure worden, aldus Weyers die vast houdt aan de eenmaal begrote kosten van  €55 miljoen.

De opeenvolgende fasen van ‘plan van aanpak’ houden in:
-Publicatie naar nationale en Europese architectenbureaus, die op basis van het in juli 2013 door de raad aangenomen -Bouwvoorstel [inkl.maximale kosten van  € 55 miljoen] kunnen inschrijven, selectie daaruit van 5 architecten,
-College kiest uit de 5 voorlopige ontwerpen twee architecten.
-de burgerij [digipanel en belangengroepen] kan voorjaar 2015  haar keuze maken.
-Bekrachtiging door B&W. Op dat moment zijn ook de werkelijke kosten bekend.
-Voorafgaand aan de aanbesteding en de gunning mag de raad zich over het beschikbaar stellen van het krediet uitspreken.
-Eind 2016 wanneer de sloop kan beginnen.
-Mogelijk halverwege 2017 start de bouw, die
-Theoretisch de oplevering in 2020.

Haken en ogen
Het krediet van € 55 miljoen of minder is afgezien van de kosten voor het huidige theater dat technisch niet meer voldoet, volgens directeur Harry Vermeulen. Weyers: ‘Aan groot onderhoud gaan we aan het oude theater geen geld meer uitgeven. De veiligheid blijft gewaarborgd, maar voor mankementen is natuurlijk een onderhoudsbudget beschikbaar. Alles wat zou gebeuren kunnen we daarmee opvangen.’

Dan speelt nog de onzekere politieke factor. November 2014 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en wat brengt dat met zich mee en hoe staan dan de neuzen van de raadsleden mbt nieuwbouw theater..? Immers pas eind 2015 ligt het eindvoorstel van het gekozen ontwerp door de uitverkoren architect ter tafel bij de dan nieuwe raadsleden.

Zoals gezegd de huidige raad zal in januari ,mogelijk februari 2014 al of niet instemmen met dit proces van aanpak naar nieuwbouw Theater aan de Parade.Terug naar boven