Nieuw model Verkadefabriek: in coöperatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2017 | Gewijzigd op: 08-06-2017

 


In de nieuwe afspraken die de gemeente en de Verkadefabriek hebben gemaakt  zit de kern : een nieuw bedrijfsmodel: een coöperatie. Daarin brengt de Verkadefabriek alle betrokken organisaties samen.

Onderdeel van de afspraken is ook dat alle onderdelen van de coöperatie helder zijn over de financiële gegevens. De  Verkadefabriek krijgt van het college 7 jaar de tijd om dit model verder te ontwikkelen. Het college en de Verkadefabriek sluiten de discussies uit het verleden af. Zij maken met het model “Verkadefabriek 3.0” een nieuwe start.

..
Persbericht van de Verkadefabriek

De stichting Verkadefabriek wordt onderdeel van een coöperatie. Binnen deze coöperatie zullen ook andere culturele activiteiten, de horeca (Koekjesfabriek) en het toekomstige hotel worden ondergebracht. Zo creëren we ruimte om het cultureel ondernemerschap uit te bouwen, er komt meer samenhang tussen de verschillende onderdelen en continuïteit van bestuur is gewaarborgd.
De stichting Verkadefabriek krijgt in het voorstel zeven jaar de tijd om dit organisatiemodel verder te ontwikkelen.
Het voormalige kantoorpand van Verkade
in de Boschdijkstraat. De plannnen die
Jan van der Putten had voor dit  pand was
aanleiding om tot gesprekken met de gemeente te komen
.

foto © paul kriele, 8 juni 2017.
.................................................................................................................

De Verkadefabriek zoekt al jaren de samenwerking, met onze huisgezelschappen, met Boekhandel Heinen, maatschappelijke en culturele organisaties in de stad en met onze grote groep trouwe bezoekers, de Supporters. We doen het graag samen. Dan is een coöperatie een logische stap.  

Voor het eerst binnen het cultureel gesubsidieerde domein heeft de gemeente meegezocht naar een combinatie van commerciële en culturele activiteiten. Dat maakt deze afspraak tussen gemeentebestuur en de Verkadefabriek uniek. Het biedt ruimte aan nieuwe manieren van bedrijfsvoering en financiering.

Eind 2015 besloot de raad de subsidie aan de Verkadefabriek in stappen te verlagen. Per 2019 ontvangt de Verkadefabriek 40% minder subsidie. De opbrengsten uit onder meer de horeca en andere inkomstenstromen zijn nodig om het culturele aanbod in kwaliteit en kwantiteit te kunnen handhaven.

Eventuele extra opbrengsten uit de coöperatie kunnen in de toekomst ook gaan naar activiteiten op gebied van kunst en cultuur in de stad.


Terug naar boven